* ข้อมูลจะ UPDATE เวลา 9.30 นาฬิกา ของทุกวัน
   
ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง
ค้นหาข้อมูลคดีที่ฟ้อง
วันนัดพิจารณา
ครบกำหนดฝากขัง