วันที่ 4 ธันวาคม 2564

ระบบลงเวลาสำหรับ เจ้าหน้าที่ Work From Home ตามคำสั่ง เท่านั้น ระบบเปิดให้ลงเวลา 05:00 - 10:00 น. และ 16:30 - 20:00 น.!