ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

รายละเอียดข้อมูลคดีที่ฟ้อง

คดีหมายเลขดำที่ :   อ383/2553    วันที่ฟ้อง :  03/02/2553   คดีหมายเลขแดงที่ :   อ4013/2553   วันที่ออกแดง :  29/11/2553
ข้อหา :  ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น และทำให้เสียทรัพย์

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
2 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
4 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสี่กับพวกได้บังอาจร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นโดยจำเลยทั้งสี่ใช้เศษผ้ามัดติดกับวัสดุติดไฟแล้วจุดไฟจนวัสดุดังกล่าวติดไฟแล้วขว้างปาเข้าไปในที่ทำการของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ฝ่ายปกครองแดน 8 กรมกราชทัณฑ์ ซึ่งอยู่ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อาคารที่ทำการเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ฝ่ายปกครองแดน 8 และได้ร่วมกันใช้ของแข็งทุบตี ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในบริเวณดังกล่าว จนได้รับความเสียหายรวม 42 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,196,500 บาท เหตุเกิดที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217, 358
สารบบคำพิพากษา
พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217, 358, 83 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักสุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 4 ปี เพิ่มโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 หนึ่งในสาม เป็นจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี 4 เดือน นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อย.3803/2552 ของศาลนี้ ยกฟ้องจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก./
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด เหตุที่เลื่อน
1 19/04/2553 09.00 905 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
2 26/10/2553 09.00 712 สืบพยานโจทก์
3 26/10/2553 13.30 712 สืบพยานโจทก์
4 27/10/2553 09.00 712 สืบพยานโจทก์
5 27/10/2553 13.30 712 สืบพยานโจทก์
6 28/10/2553 09.00 712 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
7 28/10/2553 13.30 712 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
8 29/11/2553 09.00 712 ฟังคำพิพากษา
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล ไฟล์คำสั่ง
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 24/12/2553 05/01/2554 อนุญาตถึงวันที่ 29 มกราคม 2554
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 2 24/01/2554 28/01/2554 อนุญาตถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
0 คำแถลงขอนับโทษต่อ 02/11/2553
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
หมายเรียกคดีอาญา   ไปรษณีย์ 20/10/2553  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---