ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

รายละเอียดข้อมูลคดีที่ฟ้อง

คดีหมายเลขดำที่ :   /    วันที่ฟ้อง :     คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา : 

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
2 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
4 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
6 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
8 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
10 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
12 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
14 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
16 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
18 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
20 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
22 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
24 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
26 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
28 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
30 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
32 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด เหตุที่เลื่อน
1 25/04/2556 09.00 สอบคำให้การ
2 29/07/2556 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
3 29/07/2556 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
4 10/10/2556 09.00 913 ไต่สวน
5 16/10/2556 09.00 913 ฟังคำสั่ง
6 02/12/2556 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
7 02/12/2556 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
8 24/02/2557 09.00 913 ไต่สวน
9 24/02/2557 13.30 913 ไต่สวน
10 28/03/2557 09.00 913 ไต่สวน
11 02/04/2557 09.00 913 ไต่สวน
12 04/04/2557 09.00 913 ไต่สวน
13 04/04/2557 13.30 913 ไต่สวน
14 22/05/2557 09.00 913 ไต่สวน
15 22/05/2557 13.30 913 ไต่สวน ยกเลิกนัด
16 23/05/2557 09.00 913 ฟังคำสั่ง
17 26/05/2557 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
18 26/05/2557 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
19 11/08/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
20 11/08/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
21 08/09/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
22 08/09/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
23 08/09/2557 09.00 913 สอบถาม
24 22/09/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
25 22/09/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
26 06/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
27 06/10/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
28 27/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
29 27/10/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
30 10/11/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
31 10/11/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
32 24/11/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
33 24/11/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
34 15/12/2557 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
35 15/12/2557 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
36 30/03/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
37 30/03/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
38 25/05/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
39 25/05/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
40 06/07/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
41 06/07/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
42 13/07/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
43 13/07/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
44 20/07/2558 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
45 20/07/2558 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
46 07/09/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
47 07/09/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
48 12/10/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
49 12/10/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
50 26/10/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
51 26/10/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
52 21/12/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
53 21/12/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
54 01/02/2559 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
55 01/02/2559 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
56 06/06/2559 09.00 913 สอบคำให้การ
57 11/07/2559 09.00 913 สอบคำให้การ
58 20/10/2559 09.00 701 สืบพยานโจทก์
59 20/10/2559 13.30 701 สืบพยานโจทก์
60 24/11/2559 09.00 704 สืบพยานโจทก์
61 24/11/2559 13.30 801 สืบพยานโจทก์
62 15/12/2559 09.00 913 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
63 15/12/2559 13.30 913 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
64 01/06/2560 09.00 7 04 สืบพยานโจทก์
65 01/06/2560 13.30 913 สืบพยานโจทก์
66 14/09/2560 09.00 913 สืบพยานโจทก์
67 14/09/2560 13.30 913 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
68 01/12/2560 09.00 913 นัดพร้อม
69 01/12/2560 13.30 913 นัดพร้อม
70 09/03/2561 09.00 704 สืบพยานโจทก์
71 09/03/2561 13.30 704 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
72 30/03/2561 09.00 704 สืบพยานโจทก์
73 30/03/2561 13.30 704 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
74 25/05/2561 09.00 913 สืบพยานโจทก์
75 25/05/2561 13.30 913 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
76 02/11/2561 09.00 801 สืบพยานโจทก์
77 02/11/2561 13.30 801 สืบพยานโจทก์
78 13/03/2562 09.00 913 สืบพยานโจทก์
79 13/03/2562 13.30 913 สืบพยานโจทก์
80 03/05/2562 09.00 913 สืบพยานโจทก์
81 03/05/2562 13.30 913 สืบพยานโจทก์
82 12/06/2562 09.00 913 สืบพยานโจทก์
83 12/06/2562 13.30 913 สืบพยานโจทก์
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล ไฟล์คำสั่ง
---ไม่พบข้อมูล---
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
---ไม่พบข้อมูล---
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---