ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

รายละเอียดข้อมูลคดีที่ฟ้อง

คดีหมายเลขดำที่ :   อ973/2556    วันที่ฟ้อง :  14/03/2556   คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา :  ร่วมกันก่อการร้ายโดยใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของหัวหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันทำให้เสียหายของท่าอากาศยานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกกังขัง

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
2 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
4 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
6 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
8 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
10 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
12 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
14 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
16 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
18 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
20 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
22 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
24 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
26 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
28 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
30 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
32 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย - ๓ ธ.ค ๒๕๕๑ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยที่ ๑ - ๓๑ ได้ร่วมกันโฆษณาชวนให้ประชาชนมาร่วมกันชุมนุมใหญ่โดยกระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ และปิดล้อมอาคารวีไอพีของท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้เสียหายที่ ๑ ซึ่งเป็นของ บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายที่ ๒ และนำจานรับสัญญาณโทรทัศน์ของจำเลยไปติดตั้งใกล้เครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์ของ บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้เสียหายที่ ๓ ปิดกั้นสะพานกลับรถของกรมทางหลวง ผู้เสียหายที่ ๔ ตรวจค้นตัวเจ้าหน้าที่ของ บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายที่ ๕ ปิดกั้นการบริการสื่อสารของ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้เสียหายที่ ๖ ,ทำลายทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ ๒ เสียหายเป็นเงิน ๖๒๗,๐๘๐ บาท และร่วมกันขู่เข็ญใช้กำลังประทุษร้ายต่อบุคคลและทรัพย์สิน เพื่อกดดันให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลาออก เหตเกิดที่แขวง - เขตดอนเมือง กทม . ขอให้ลงโทษตาม ป.อาญา มาตรา ๑๑๖,๑๓๕/๑,๑๓๕/๓,๑๓๘,๑๓๙,๑๔๐,๒๑๐,๒๑๕,๒๒๙,๒๓๕,๓๐๙,๓๑๐,๓๕๘,๓๖๒,๓๖๔,๓๖๕
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด เหตุที่เลื่อน
1 25/04/2556 09.00 สอบคำให้การ
2 29/07/2556 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
3 29/07/2556 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
4 10/10/2556 09.00 913 ไต่สวน
5 16/10/2556 09.00 913 ฟังคำสั่ง
6 02/12/2556 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
7 02/12/2556 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
8 24/02/2557 09.00 913 ไต่สวน
9 24/02/2557 13.30 913 ไต่สวน
10 28/03/2557 09.00 913 ไต่สวน
11 02/04/2557 09.00 913 ไต่สวน
12 04/04/2557 09.00 913 ไต่สวน
13 04/04/2557 13.30 913 ไต่สวน
14 22/05/2557 09.00 913 ไต่สวน
15 22/05/2557 13.30 913 ไต่สวน ยกเลิกนัด
16 23/05/2557 09.00 913 ฟังคำสั่ง
17 26/05/2557 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
18 26/05/2557 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
19 11/08/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
20 11/08/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
21 08/09/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
22 08/09/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
23 08/09/2557 09.00 913 สอบถาม
24 22/09/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
25 22/09/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
26 06/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
27 06/10/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
28 27/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
29 27/10/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
30 10/11/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
31 10/11/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
32 24/11/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
33 24/11/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
34 15/12/2557 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
35 15/12/2557 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
36 30/03/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
37 30/03/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
38 25/05/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
39 25/05/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
40 06/07/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
41 06/07/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
42 13/07/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
43 13/07/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ยกเลิกนัด
44 20/07/2558 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
45 20/07/2558 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
46 07/09/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
47 07/09/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
48 12/10/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
49 12/10/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
50 26/10/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
51 26/10/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
52 21/12/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
53 21/12/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
54 01/02/2559 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
55 01/02/2559 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
56 06/06/2559 09.00 913 สอบคำให้การ
57 11/07/2559 09.00 913 สอบคำให้การ
58 20/10/2559 09.00 701 สืบพยานโจทก์
59 20/10/2559 13.30 701 สืบพยานโจทก์
60 24/11/2559 09.00 704 สืบพยานโจทก์
61 24/11/2559 13.30 801 สืบพยานโจทก์
62 15/12/2559 09.00 913 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
63 15/12/2559 13.30 913 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
64 01/06/2560 09.00 7 04 สืบพยานโจทก์
65 01/06/2560 13.30 913 สืบพยานโจทก์
66 14/09/2560 09.00 913 สืบพยานโจทก์
67 14/09/2560 13.30 913 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
68 01/12/2560 09.00 913 นัดพร้อม
69 01/12/2560 13.30 913 นัดพร้อม
70 09/03/2561 09.00 704 สืบพยานโจทก์
71 09/03/2561 13.30 704 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
72 30/03/2561 09.00 704 สืบพยานโจทก์
73 30/03/2561 13.30 704 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
74 25/05/2561 09.00 913 สืบพยานโจทก์
75 25/05/2561 13.30 913 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
76 02/11/2561 09.00 801 สืบพยานโจทก์
77 02/11/2561 13.30 801 สืบพยานโจทก์
78 06/02/2562 10.00 801 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
79 13/03/2562 09.00 704 สืบพยานโจทก์
80 13/03/2562 13.30 704 สืบพยานโจทก์
81 03/05/2562 09.00 913 สืบพยานโจทก์
82 03/05/2562 13.30 913 สืบพยานโจทก์
83 11/06/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
84 11/06/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
85 12/06/2562 09.00 913 สืบพยานโจทก์
86 12/06/2562 13.30 913 สืบพยานโจทก์
87 18/06/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
88 18/06/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
89 19/06/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
90 19/06/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
91 25/06/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
92 25/06/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
93 26/06/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
94 26/06/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
95 02/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
96 02/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
97 03/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
98 03/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
99 09/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
100 09/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
101 10/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
102 10/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
103 23/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
104 23/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
105 24/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
106 24/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
107 30/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
108 30/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
109 31/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
110 31/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
111 06/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
112 06/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
113 07/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
114 07/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
115 13/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
116 13/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
117 14/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
118 14/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
119 20/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
120 20/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
121 21/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
122 21/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
123 27/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
124 27/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
125 28/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
126 28/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล ไฟล์คำสั่ง
ระบุบัญชีพยานเพิ่มเติม บัญชีพยานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 09/08/2556 13/08/2556 เสนอวันนี้ อนุญาต สำเนาให้จำเลยทั้งเก้าสิบหกคน, เสนอวันนี้ สำเนาให้อีกฝ่าย (จำเลยทั้งเก้าสิบหกคน) รับรวม 146 อันดับ
คำร้องขอรายงานตัวต่อศาล 18/04/2556 18/04/2556 วันนี้ นายสนธิ ลิ้มทองกุล จำเลยที่ ๒ มารายงานตัวต่อศาลแล้ว จึงให้ตรวจคืนหลักประกัน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ที่วางไว้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๕๖ ให้แก่จำเลยที่ ๒/
0 ขอรายงานตัว 27/05/2556
0 คำร้องขอรายงานตัว 04/06/2556
คำร้องขอรายงานตัวต่อศาล 26/07/2556 26/07/2556 ตรวจสอบหลักฐานแล้วเป็นจำเลยจริง รับรายงานตัวไว้ รวมสำนวน
0 คำร้อง ขอรายงานตัว 01/08/2556
0 คำร้องขอรายงานตัวส 02/09/2556
0 คำร้องขอรายงานตัว 04/09/2556
คำร้องขอรายงานตัว ล.55 06/02/2560 รับรายงานตัว รวมสำนวนไว้
0 คำร้องขอรายงานตัว ล.51 29/03/2560
คำร้องขอรายงานตัว ล.77 10/04/2560 10/04/2560 สอบแล้วเห็นจำเลยที่77จริงให้ลงชื่อ
คำร้องขอรายงานตัว ล.18 10/04/2560 10/04/2560 สอบแล้วเป็นบุคคลเดียว ล.18
คำร้องรายงานตัวจำเลยที่ 58 14/07/2560 14/07/2560 รับรายงานตัวตามกำหนดที่ศาลสั่ง รวม
คำร้องขอรายงานตัว จำเลยที่ 23 17/07/2560 17/07/2560 รวม
คำร้องขอรายงานตัว จำเลยที่ 85 08/08/2560 08/08/2560 อนุญาตรับรายงานตัวแล้ว
2 คำร้องขอถ่าย 16/08/2560 อนุญาต
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 11 09/10/2560 รับรายงานตัว
0 คำร้องขอรายงานตัว ล.55 02/11/2560 02/11/2560 ทราบ อนุญาต
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 56 09/01/2561 09/01/2561 รับรายงานตัว
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 77 10/01/2561 10/01/2561 รับรายงานตัว
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 55 (น.ส.กมลพร วรกุล) 17/01/2561 17/01/2561 จำเลยที่55มารายงานตัวแล้ว,รวม
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 46 18/01/2561 18/01/2561 รับรายงานตัวจำเลยที่ 46
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 89 05/02/2561 05/02/2561 ทราบ ให้รายงานตัวจำเลยที่89ทราบนัด
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 14 (นายประพันธุ์ คูณมี) 06/02/2561 06/02/2561 สอบแล้วรับเป็นจำเลยที่14จริง รับรายงานตัวให้มาศาลตามนัด
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 14 23/04/2561 23/04/2561 บุคคลที่อยู่ต่อหน้าศาลเป็นจำเลยคดีนี้จริงรับการรายงานตัว
2 คำร้องขอถ่าย 01/05/2561 อนุญาต
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 51(นางจินดารัตน์ ชโยธิน) 23/05/2561 23/05/2561 ทราบ
0 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 4 25/05/2561 25/05/2561 สำนวนมีนัดวันนี้ให้รายงานตัวที่หน้าบัลลังก์
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 28 12/06/2561 12/06/2561 ทราบ
คำร้องขอรายงานตัว 03/07/2561 03/07/2561 รับรายงานตัว
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 7 10/10/2561 ทราบ
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 22 22/11/2561 22/11/2561 รับรายงานตัว
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 16 14/12/2561 14/12/2561 รับรายงานตัว
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 48 11/01/2562 11/01/2562 รับรายงานตัว ล.48
คำร้องขอรายงานตัว 30/01/2562 30/01/2562 สอบแล้วจำเลยที่ 12 แถลงว่าเดินทางมารายงานตัวในช่วงบ่ายขชองวันที่ 29/1/62 ตามคำสั่งศาลแล้วแต่เนื่องจากการจราจรติดขัด เพราะมีอุบัตเหตุจึงมารายงานตัวไม่ทันเวลาราชการแต่รับมารายงานตัวในวันนี้แทนรับการรายงานตัวของจำเลยให้จำเลยมาศาลในนัดต่อไป
คำร้องขอรายงานตัว ล.11 02/04/2562 02/04/2562 รับรายงานตัว
คำร้องขอรายงานตัว 04/04/2562 04/04/2562 รับรายงานตัว
คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 5 (นายสุริยะใส กตะศิลา) 06/03/2561 06/03/2561 รับรายงานจำเลยที่ 5
ใบมอบฉันทะ, คำร้องขอคัดถ่าย(ไม่ได้วางค่าธรรมเนียมคัดถ่าย) 08/10/2561 รวม อนุญาต
0 ใบแต่ง ขอยื่นบัญชีระบุพยาน 24/04/2556
0 ใบมอบ ใบแต่ง คำร้องขอส่งเอกสาร 17/09/2556
0 คำร้องขอคัดถ่าย 18/09/2556
2 คำร้องขอถ่าย 06/06/2560
ใบมอบฉันทะ, คำร้องขอเลื่อนนัดพิจารณาฯ 30/10/2561 01/11/2561 รวม สั่งในรายงาน
2 คำร้องขอถ่าย 07/11/2561 09/11/2561 อนุญาต
17 คำร้องขอลดค่าปรับ 30/06/2558 10/07/2558 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า กรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง./(เดิมศาลมีคำสั่งลดค่าปรับคงปรับเป็นเงิน 2,000 บาท)
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 9 15/11/2561 อนุญาตจ่ายคืน กง.922
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 30 14/12/2561 18/12/2561 อนุญาตตามคำสั่งศาลอาญาที่ 67/2561 /.
31 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น 18/02/2562
31 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น 21/02/2562 25/02/2562 อนุญาต ตามคำสั่งศาลอาญาที่ 67/2561 หนังสือแจ้งถอนการอายัดเลขที่ กง 117 ลว 25 ก.พ.2562 จ่ายคืนหลักประกันวันที่ 6 มี.ค.2562
31 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น 28/03/2562 29/03/2562 อนุญาต ตามคำสั่งศาลอาญาที่ 67/61 หนังสือแจ้งเพิกถอนการอายัดที่ กง225/62
0 ใบมอบฉันทะ คำร้องขอพิจารณารับหลังจำเลย 2 และ 48 23/04/2562
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 01/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   31/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุเกิน 20 ปี เกี่ยวข้องกับ โดยเแน และอยู่บ้านเรือนเดียวกัน ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   08/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุเกิน 20 ปี เกี่ยวข้องกับ โดยเแน และอยู่บ้านเรือนเดียวกัน ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 23/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   08/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   23/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุเกิน 20 ปี เกี่ยวข้องกับ โดยเแน และอยู่บ้านเรือนเดียวกัน ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   08/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   01/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุเกิน 20 ปี เกี่ยวข้องกับ โดยเแน และอยู่บ้านเรือนเดียวกัน ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   01/09/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   01/09/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   08/09/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   ไปรษณีย์ 24/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 01/06/2558  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 10/06/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุเกิน 20 ปี เกี่ยวข้องกับ โดยเป็น และอยู่บ้านเรือนเดียวกัน ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   01/06/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   02/06/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   08/06/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ นางสุภนา ขาลพันธ์ ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   20/05/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 06/08/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   05/05/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ ป้าแป๋ว แจ้งว่าไปถ่ายภาพยนต์ที่เกาหลี ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 14/05/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 09/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 14/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 18/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 17/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 14/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 09/03/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 09/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 03/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 18/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 09/01/2562  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 14/01/2557  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/03/2557  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 22/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 20/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 02/03/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 20/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่ยอมรับ
หมายนัด   ไปรษณีย์ 16/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 27/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 01/03/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 28/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 20/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีเลขที่ตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีเลขที่ตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 27/11/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง   ไปรษณีย์  
หมายแจ้งคำสั่ง    
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
1 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น อุทธรณ์คำสั่งคำร้องขอให้ศษลส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 25/06/2561 รับ 20/09/2561 28/12/2561 06/02/2562 06/02/2562 พิพากษายืน.

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---