บริการค้นหาข้อมูลคดี

รายละเอียดข้อมูลคดี

คดีหมายเลขดำที่ :   อ1087/2556    วันที่ฟ้อง :  21/03/2556   คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา :  ร่วมกันโดยใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของหัวหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันทำให้เสียหายของท่าอากาศยาน ร่วมกันทำให้ทางสาธารณะอยู่ในลักษณะเป็นอันตรายแก่การจราจร ฯ

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
1 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 1
2 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 2
3 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 3
4 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 4
5 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 5
6 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 6
7 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 7
8 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 8
9 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 9
10 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 10
11 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 11
12 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 12
13 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 13
14 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 14
15 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 15
16 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 16
17 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 17
18 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 18
19 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 19
20 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 20
21 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 21
22 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 22
23 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 23
24 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 24
25 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 25
26 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 26
27 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 27
28 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 28
29 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 29
30 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 30
31 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 31
32 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 32
33 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 33
34 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 34
35 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 35
36 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 36
37 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 37
38 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 38
39 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 39
40 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 40
41 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 41
42 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 42
43 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 43
44 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 44
45 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 45
46 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 46
47 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 47
48 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 48
49 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 49
50 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 50
51 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 51
52 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 52
53 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 53
54 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 54
55 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 55
56 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 56
57 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 57
58 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 58
59 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 59
60 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 60
61 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 61
62 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 62
63 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 63
64 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 64
65 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 65
66 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 66
67 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 67
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย - ๓ ธ.ค ๒๕๕๑ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยที่ ๑ - ๑๔ ได้ร่วมกันโฆษณาชวนให้ประชาชนมาร่วมกันชุมนุมใหญ่โดยกระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ และปิดล้อมอาคารวีไอพีของท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้เสียหายที่ ๑ ซึ่งเป็นของ บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายที่ ๒ และนำจานรับสัญญาณโทรทัศน์ของจำเลยไปติดตั้งใกล้เครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์ของ บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้เสียหายที่ ๓ ปิดกั้นสะพานกลับรถของกรมทางหลวง ผู้เสียหายที่ ๔ ตรวจค้นตัวเจ้าหน้าที่ของ บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายที่ ๕ ปิดกั้นการบริการสื่อสารของ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้เสียหายที่ ๖ ,ทำลายทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ ๒ เสียหายเป็นเงิน ๖๒๗,๐๘๐ บาท และร่วมกันขู่เข็ญใช้กำลังประทุษร้ายต่อบุคคลและทรัพย์สิน เพื่อกดดันให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลาออก เหตเกิดที่แขวง - เขตดอนเมือง กทม . ขอให้ลงโทษตาม ป.อาญา มาตรา ๑๑๖,๑๓๕/๑,๑๓๕/๓,๑๓๘,๑๓๙,๑๔๐,๒๑๐,๒๑๕,๒๒๙,๒๓๕,๓๐๙,๓๑๐,๓๕๘,๓๖๒,๓๖๔,๓๖๕
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด หมายเหตุ
1 12/03/2546 09.00 714 สืบพยานโจทก์
2 12/03/2546 13.30 714 สืบพยานโจทก์
3 29/04/2556 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน จำเลยยังไม่แต่งทนายเข้ามา
4 29/07/2556 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
5 29/07/2556 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
6 26/05/2557 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
7 26/05/2557 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
8 22/09/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
9 22/09/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
10 06/10/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
11 06/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
12 27/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ศาลสั่งรวมการพิจารณาคดี ในคดีหลัก อ.973/2556
13 17/12/2562 09.00 714 สืบพยานโจทก์ พยานโจทก์ไม่มาศาลแจ้งเหตุจำเป็น เลื่อนไปสืบพยาน 18 ธันวาคม 2562
14 17/12/2562 13.30 714 สืบพยานโจทก์
15 18/12/2562 09.00 714 สืบพยานโจทก์
16 18/12/2562 13.30 714 สืบพยานโจทก์
17 21/01/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
18 21/01/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
19 22/01/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
20 22/01/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
21 28/01/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
22 28/01/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
23 29/01/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
24 29/01/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
25 04/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
26 04/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
27 05/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
28 05/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
29 11/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
30 11/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
31 12/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
32 12/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
33 18/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
34 18/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
35 19/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
36 19/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
37 25/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์ พยานโจทก์ไม่มาศาล เนื่องจากติดเป็นวิทยากร
38 25/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
39 26/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
40 26/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
41 03/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
42 03/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
43 04/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
44 04/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
45 10/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
46 10/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
47 11/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
48 11/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
49 17/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
50 17/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
51 18/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
52 18/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
53 24/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
54 24/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
55 25/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
56 25/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
57 31/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
58 31/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
59 01/04/2563 09.00 สืบพยานโจทก์
60 01/04/2563 13.30 สืบพยานโจทก์
61 28/04/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกวันนัดสืบพยาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19
62 28/04/2563 13.30 สืบพยานโจทก์
63 29/04/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกวันนัดสืบพยาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19
64 29/04/2563 13.30 สืบพยานโจทก์
65 12/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกวันนัดสืบพยาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19
66 12/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์
67 13/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกวันนัดสืบพยาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19
68 13/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์
69 19/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกวันนัดสืบพยาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19
70 19/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์
71 20/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์
72 20/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกวันนัดสืบพยาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19
73 26/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกวันนัดสืบพยาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19
74 26/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์
75 27/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกวันนัดสืบพยาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19
76 27/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์
77 02/06/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
78 02/06/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
79 03/06/2563 13.30 สืบพยานโจทก์
80 03/06/2563 09.00 สืบพยานโจทก์
81 09/06/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
82 09/06/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
83 10/06/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
84 10/06/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
85 16/06/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
86 16/06/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
87 17/06/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
88 17/06/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
89 23/06/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
90 23/06/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
91 24/06/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
92 24/06/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
93 30/06/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
94 30/06/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
95 01/07/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
96 01/07/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
97 07/07/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
98 07/07/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
99 08/07/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
100 08/07/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
101 14/07/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
102 14/07/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
103 15/07/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
104 15/07/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
105 21/07/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย ไม่มีพยานมาศาล
106 21/07/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
107 22/07/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
108 22/07/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
109 04/08/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
110 04/08/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
111 05/08/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
112 05/08/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
113 18/08/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
114 18/08/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
115 19/08/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
116 19/08/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
117 25/08/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
118 25/08/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
119 26/08/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
120 26/08/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
121 01/09/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
122 01/09/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
123 02/09/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
124 02/09/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
125 08/09/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
126 08/09/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
127 09/09/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
128 09/09/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
129 15/09/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
130 15/09/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
131 16/09/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
132 16/09/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
133 22/09/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
134 22/09/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
135 23/09/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
136 23/09/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
137 29/09/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
138 29/09/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
139 30/09/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
140 30/09/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
141 06/10/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
142 06/10/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
143 07/10/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
144 07/10/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
145 20/10/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
146 20/10/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
147 21/10/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
148 21/10/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
149 27/10/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
150 27/10/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
151 28/10/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
152 28/10/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
153 03/11/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
154 03/11/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
155 04/11/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
156 04/11/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
157 10/11/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
158 10/11/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
159 11/11/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
160 11/11/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
161 17/11/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
162 17/11/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
163 27/11/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
164 27/11/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
165 01/12/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
166 01/12/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
167 18/12/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
168 18/12/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
169 29/12/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
170 29/12/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
171 10/03/2564 09.00 714 สืบพยานโจทก์
172 10/03/2564 13.30 714 สืบพยานโจทก์
173 11/03/2564 09.00 714 สืบพยานโจทก์
174 11/03/2564 13.30 714 สืบพยานโจทก์
175 12/03/2564 09.00 714 สืบพยานโจทก์
176 12/03/2564 13.30 714 สืบพยานโจทก์
177 12/05/2564 09.00 701 สืบพยานโจทก์
178 12/05/2564 13.30 701 สืบพยานโจทก์
179 19/05/2564 09.00 0 สืบพยานจำเลย
180 19/05/2564 13.30 0 สืบพยานจำเลย
181 20/05/2564 09.00 0 สืบพยานจำเลย
182 20/05/2564 13.30 0 สืบพยานจำเลย
183 21/05/2564 09.00 0 สืบพยานจำเลย
184 21/05/2564 13.30 0 สืบพยานจำเลย
185 01/06/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
186 01/06/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
187 02/06/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
188 02/06/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
189 04/06/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
190 04/06/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
191 08/06/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
192 08/06/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
193 09/06/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
194 09/06/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
195 10/06/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
196 10/06/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
197 11/06/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
198 11/06/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
199 22/06/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
200 22/06/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
201 23/06/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
202 23/06/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
203 24/06/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
204 24/06/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
205 25/06/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
206 25/06/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
207 06/07/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
208 06/07/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
209 07/07/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
210 07/07/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
211 08/07/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
212 08/07/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
213 15/07/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
214 15/07/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
215 16/07/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
216 16/07/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
217 20/07/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
218 20/07/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
219 21/07/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
220 21/07/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
221 22/07/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
222 22/07/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
223 23/07/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
224 23/07/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
225 29/07/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
226 29/07/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
227 30/07/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
228 30/07/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
229 03/08/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
230 03/08/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
231 04/08/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
232 04/08/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
233 05/08/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
234 05/08/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
235 06/08/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
236 06/08/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
237 20/08/2564 09.00 701 สืบพยานจำเลย
238 20/08/2564 13.30 701 สืบพยานจำเลย
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล
1 คำร้องขอรายงานตัว (นายสุนันท์ ศรีจันทรา) 13/08/2562 13/08/2562 รับรายงานตัว
2 คำร้องขอรายงานตัว (นายบัณฑิต ปิ่นมงคลกุล) 28/10/2562 30/10/2562 อนุญาต
3 คำร้องขอรายงานตัว (นายกษิต ภิรมย์) 06/11/2562 07/11/2562 รวม
4 คำร้องขอรายงานตัว 11/12/2562 11/12/2562 รับรายงานตัวจำเลยที่ 24 แล้ว
5 คำร้องขอรายงานตัว 11/12/2562 11/12/2562 รับรายงานตัวแล้ว
6 คำร้องขอพิจารณาลับหลัง ล.16, คำร้องขอคัดถ่าย 12/12/2562 12/12/2562 จำเลยที่ 16 แสดงหลักฐานติดภารกิจการศึกษาดูงานต่างประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรจำเลยที่ 16 ไม่สามารถกำหนดวันเวลาได้เอง กรณีจึงมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ และจำเลยที่ 16 มีทนายความเพื่อมิให้การดำเนินการพิจารณาคดีเป็นไปโดยไม่ชักช้าจึงอนุญาตให้สืบพยานลับหลังได้เฉพาะวันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2562 ตามขอ อนุญาต
7 คำร้องขอถ่าย 15/07/2563 อนุญาต(ถ่ายแล้ว)
8 คำร้องขอถ่าย(บ.714) 19/08/2563 (ถ่ายแล้ว)
9 คำร้องขอถ่าย 07/10/2563 (ถ่ายแล้ว)
10 คำร้องขอถ่าย 17/11/2563 27/11/2563 ศาลมีคำสั่งอนุญาตหน้าปกสำนวน
11 คำร้องขอถ่าย 02/12/2563 ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตไว้ในหน้าปกสำนวนแล้ว./
12 คำร้องขอพิจารณาคดีลับหลังจำเลย 21/10/2562 04/11/2562 รอสั่งเมื่อหาสำนวนได้
13 ใบมอบ, คำร้องขอพิจารณาคดีลับหลังและขอถอนคำร้องขอพิจารณาลับหลังฉบับเดิม 01/11/2562 06/11/2562 รวม,เสนอวันนี้เหตุที่หาสำนวนล่าช้าเพราะทนายจำเลยไม่ได้ระบุว่าเป็นทนายจำเลยที่เท่าไหร่ ไม่ระบุหมายเลขคดีของสำนวนที่นำมาพ่วงซึ่งเป็นหมายเลขคดี อ.1361/56 อนุญาตให้ถอนคำร้องลงวันที่ 21 ตุลาคม2562 อนุญาตให้พิจารณาคดีลับหลังและอนุญาตให้จำเลยที่77 เดินทางไปต่างประเทศตามคำร้องฉบับนี้
14 ใบมอบ ใบแต่งทนายความ ขอพิจารณาคดีลับหลังจำเลยที่ 16 เดือน ธันยาคม 2562 มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2563 ข 09/12/2562 11/12/2562 รวม รวม กรณีตามคำร้องไม่เป็นเหตุว่าเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ จึงไม่อนุญาต ให้จำเลยที่ 16 ไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยานให้จำเลยที่ 16มาศาลตามนัด ยกคำร้อง อนุญาต ให้คัดถ่ายคำสั่งคำร้องฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถ่ายแล้ว./
15 บัญชีพยานจำเลยที่ 66 คำร้องขอดำเนินกระบวนพิจารณาลับหลังจำเลย 09/12/2562 11/12/2562 รับรวม 1 อันดับ กรณีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้และจำเลยที่ 66 มีทนายความเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้าจึงอนุญาตให้สืบพยานลับหลังจำเลยที่ 66 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้ตามขอ
16 คำร้องขอถ่าย 08/04/2563
17 คำร้องขอถ่าย( บ.714) 26/08/2563
18 คำร้องขอถ่าย(บ.808) 07/10/2563 (ถ่ายแล้ว)
19 คำร้องขอถ่าย(บ.714) 21/10/2563 ถ่ายแล้ว./
20 คำร้องขอถ่าย(ยื่น บ.714) 11/11/2563 ถ่ายแล้ว รับเอกสารครบแล้ว15/12/2563
21 คำร้องขอถ่าย (ยื่น บ 714) 17/11/2563
22 คำร้องขอถ่าย 04/12/2563 ถ่ายแล้ว./
23 คำร้องขอถ่าย 10/02/2564 10/02/2564 อนุญาต (ถ่ายแล้ว)
24 คำร้องขอถ่าย 19/03/2564 อนุญาต (ถ่ายแล้ว)
25 คำร้องขอถ่าย 26/03/2564 26/03/2564 อนุญาต (ถ่ายแล้ว)
26 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทเงินสด 04/02/2563
27 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (สลากออมสิน+หนังสือแจ้งถอนอายัด) 18/06/2563 23/06/2563 อนุญาตฯ หนังสือแจ้งถอนอายัด เลขที่ กค 360/63
28 คำร้องขอคัดถ่ายเอกสาร 07/04/2564 07/04/2564 อนุญาต (ถ่ายแล้ว)
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

คำสั่งประกัน

เลขที่ประกัน คดีฝากขัง คดีหมายเลขดำที่ ชื่อ/ชื่อสกุลผู้ต้องหา/จำเลย อนุญาต/ไม่อนุญาต
766/2563 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
185/2563 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4009/2562 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4007/2562 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
4007/2562 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3726/2562 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3554/2562 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3476/2562 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2842/2562 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2690/2562 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2242/2562 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2039/2562 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1817/2562 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1890/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1889/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1888/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1887/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1886/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1885/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1884/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1883/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1882/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1881/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1880/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1879/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1878/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1877/2556 อ1087/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต