ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

รายละเอียดข้อมูลคดีที่ฟ้อง

คดีหมายเลขดำที่ :   อ1087/2556    วันที่ฟ้อง :  21/03/2556   คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา :  ร่วมกันโดยใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของหัวหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันทำให้เสียหายของท่าอากาศยาน ร่วมกันทำให้ทางสาธารณะอยู่ในลักษณะเป็นอันตรายแก่การจราจร ฯ

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
2 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
4 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
6 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
8 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
10 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
12 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
14 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย - ๓ ธ.ค ๒๕๕๑ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยที่ ๑ - ๑๔ ได้ร่วมกันโฆษณาชวนให้ประชาชนมาร่วมกันชุมนุมใหญ่โดยกระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ และปิดล้อมอาคารวีไอพีของท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้เสียหายที่ ๑ ซึ่งเป็นของ บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายที่ ๒ และนำจานรับสัญญาณโทรทัศน์ของจำเลยไปติดตั้งใกล้เครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์ของ บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้เสียหายที่ ๓ ปิดกั้นสะพานกลับรถของกรมทางหลวง ผู้เสียหายที่ ๔ ตรวจค้นตัวเจ้าหน้าที่ของ บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายที่ ๕ ปิดกั้นการบริการสื่อสารของ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้เสียหายที่ ๖ ,ทำลายทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ ๒ เสียหายเป็นเงิน ๖๒๗,๐๘๐ บาท และร่วมกันขู่เข็ญใช้กำลังประทุษร้ายต่อบุคคลและทรัพย์สิน เพื่อกดดันให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลาออก เหตเกิดที่แขวง - เขตดอนเมือง กทม . ขอให้ลงโทษตาม ป.อาญา มาตรา ๑๑๖,๑๓๕/๑,๑๓๕/๓,๑๓๘,๑๓๙,๑๔๐,๒๑๐,๒๑๕,๒๒๙,๒๓๕,๓๐๙,๓๑๐,๓๕๘,๓๖๒,๓๖๔,๓๖๕
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด เหตุที่เลื่อน
1 29/04/2556 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
2 29/07/2556 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
3 29/07/2556 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
4 26/05/2557 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
5 26/05/2557 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
6 22/09/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
7 22/09/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
8 06/10/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
9 06/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
10 27/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
11 17/12/2562 09.00 714 สืบพยานโจทก์
12 17/12/2562 13.30 714 สืบพยานโจทก์
13 18/12/2562 09.00 714 สืบพยานโจทก์
14 18/12/2562 13.30 714 สืบพยานโจทก์
15 21/01/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
16 21/01/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
17 22/01/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
18 22/01/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
19 28/01/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
20 28/01/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
21 29/01/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
22 29/01/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
23 04/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
24 04/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
25 05/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
26 05/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
27 11/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
28 11/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
29 12/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
30 12/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
31 18/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
32 18/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
33 19/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
34 19/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
35 25/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
36 25/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
37 26/02/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
38 26/02/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
39 03/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
40 03/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
41 04/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
42 04/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
43 10/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
44 10/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
45 11/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
46 11/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
47 17/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
48 17/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
49 18/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
50 18/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
51 24/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
52 24/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
53 25/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
54 25/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
55 31/03/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
56 31/03/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
57 01/04/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
58 01/04/2563 13.30 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
59 28/04/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
60 28/04/2563 13.30 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
61 29/04/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
62 29/04/2563 13.30 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
63 12/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
64 12/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
65 13/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
66 13/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
67 19/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
68 19/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
69 20/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
70 20/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
71 26/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
72 26/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
73 27/05/2563 09.00 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
74 27/05/2563 13.30 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
75 02/06/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
76 02/06/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
77 03/06/2563 13.30 สืบพยานโจทก์
78 03/06/2563 09.00 สืบพยานโจทก์
79 09/06/2563 09.00 714 สืบพยานโจทก์
80 09/06/2563 13.30 714 สืบพยานโจทก์
81 10/06/2563 09.00 714 สืบพยานจำเลย
82 10/06/2563 13.30 714 สืบพยานจำเลย
83 16/06/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
84 16/06/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
85 17/06/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
86 17/06/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
87 23/06/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
88 23/06/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
89 24/06/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
90 24/06/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
91 30/06/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
92 30/06/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
93 01/07/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
94 01/07/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
95 07/07/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
96 07/07/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
97 08/07/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
98 08/07/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
99 14/07/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
100 14/07/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
101 15/07/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
102 15/07/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
103 21/07/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
104 21/07/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
105 22/07/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
106 22/07/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
107 04/08/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
108 04/08/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
109 05/08/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
110 05/08/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
111 18/08/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
112 18/08/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
113 19/08/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
114 19/08/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
115 25/08/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
116 25/08/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
117 26/08/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
118 26/08/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
119 01/09/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
120 01/09/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
121 02/09/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
122 02/09/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
123 08/09/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
124 08/09/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
125 09/09/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
126 09/09/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
127 15/09/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
128 15/09/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
129 16/09/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
130 16/09/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
131 22/09/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
132 22/09/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
133 23/09/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
134 23/09/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
135 29/09/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
136 29/09/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
137 30/09/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
138 30/09/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
139 06/10/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
140 06/10/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
141 07/10/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
142 07/10/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
143 20/10/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
144 20/10/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
145 21/10/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
146 21/10/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
147 27/10/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
148 27/10/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
149 28/10/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
150 28/10/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
151 03/11/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
152 03/11/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
153 04/11/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
154 04/11/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
155 10/11/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
156 10/11/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
157 11/11/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
158 11/11/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
159 17/11/2563 13.30 สืบพยานจำเลย
160 17/11/2563 09.00 สืบพยานจำเลย
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล ไฟล์คำสั่ง
คำร้องขอรายงานตัว (นายสุนันท์ ศรีจันทรา) 13/08/2562 13/08/2562 รับรายงานตัว
คำร้องขอรายงานตัว (นายบัณฑิต ปิ่นมงคลกุล) 28/10/2562 30/10/2562 อนุญาต
คำร้องขอรายงานตัว (นายกษิต ภิรมย์) 06/11/2562 07/11/2562 รวม
1 คำร้องขอรายงานตัว 11/12/2562 11/12/2562 รับรายงานตัวจำเลยที่ 24 แล้ว
1 คำร้องขอรายงานตัว 11/12/2562 11/12/2562 รับรายงานตัวแล้ว
คำร้องขอพิจารณาลับหลัง ล.16, คำร้องขอคัดถ่าย 12/12/2562 12/12/2562 จำเลยที่ 16 แสดงหลักฐานติดภารกิจการศึกษาดูงานต่างประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรจำเลยที่ 16 ไม่สามารถกำหนดวันเวลาได้เอง กรณีจึงมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ และจำเลยที่ 16 มีทนายความเพื่อมิให้การดำเนินการพิจารณาคดีเป็นไปโดยไม่ชักช้าจึงอนุญาตให้สืบพยานลับหลังได้เฉพาะวันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2562 ตามขอ อนุญาต
คำร้องขอพิจารณาคดีลับหลังจำเลย 21/10/2562 04/11/2562 รอสั่งเมื่อหาสำนวนได้
5 ใบมอบ, คำร้องขอพิจารณาคดีลับหลังและขอถอนคำร้องขอพิจารณาลับหลังฉบับเดิม 01/11/2562 06/11/2562 รวม,เสนอวันนี้เหตุที่หาสำนวนล่าช้าเพราะทนายจำเลยไม่ได้ระบุว่าเป็นทนายจำเลยที่เท่าไหร่ ไม่ระบุหมายเลขคดีของสำนวนที่นำมาพ่วงซึ่งเป็นหมายเลขคดี อ.1361/56 อนุญาตให้ถอนคำร้องลงวันที่ 21 ตุลาคม2562 อนุญาตให้พิจารณาคดีลับหลังและอนุญาตให้จำเลยที่77 เดินทางไปต่างประเทศตามคำร้องฉบับนี้
5 ใบมอบ ใบแต่งทนายความ ขอพิจารณาคดีลับหลังจำเลยที่ 16 เดือน ธันยาคม 2562 มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2563 ข 09/12/2562 11/12/2562 รวม รวม กรณีตามคำร้องไม่เป็นเหตุว่าเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ จึงไม่อนุญาต ให้จำเลยที่ 16 ไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยานให้จำเลยที่ 16มาศาลตามนัด ยกคำร้อง อนุญาต ให้คัดถ่ายคำสั่งคำร้องฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถ่ายแล้ว./
10 บัญชีพยานจำเลยที่ 66 คำร้องขอดำเนินกระบวนพิจารณาลับหลังจำเลย 09/12/2562 11/12/2562 รับรวม 1 อันดับ กรณีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้และจำเลยที่ 66 มีทนายความเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้าจึงอนุญาตให้สืบพยานลับหลังจำเลยที่ 66 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้ตามขอ
2 คำร้องขอถ่าย 08/04/2563
30 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทเงินสด 04/02/2563
คำร้องขอคัดถ่ายเอกสาร 04/03/2563 06/03/2563 อนุญาต
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---