ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

รายละเอียดข้อมูลคดีที่ฟ้อง

คดีหมายเลขดำที่ :   /    วันที่ฟ้อง :     คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา : 

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
2 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด เหตุที่เลื่อน
1 13/03/2557 13.30 111 คุ้มครองสิทธิ
2 26/05/2557 09.00 707 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
3 25/08/2557 09.00 707 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
4 24/11/2557 09.00 707 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
5 29/06/2558 09.00 902 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
6 29/10/2558 13.30 902 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
7 21/06/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
8 21/06/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
9 22/06/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
10 22/06/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
11 28/06/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
12 28/06/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
13 29/06/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
14 29/06/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
15 05/07/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
16 05/07/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
17 06/07/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
18 06/07/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
19 07/07/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
20 07/07/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
21 12/07/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
22 12/07/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
23 13/07/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
24 13/07/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
25 14/07/2559 09.00 905 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
26 14/07/2559 13.30 905 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
27 26/07/2559 09.00 905 สืบพยานจำเลย
28 26/07/2559 13.30 905 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
29 27/07/2559 09.00 905 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
30 27/07/2559 13.30 905 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
31 28/09/2559 09.00 905 ฟังคำพิพากษา
32 14/11/2560 10.00 710 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
33 14/11/2560 09.30 710 สอบถาม
34 17/04/2561 10.00 910 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
35 21/06/2561 09.00 910 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
36 15/08/2561 09.00 910 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล ไฟล์คำสั่ง
---ไม่พบข้อมูล---
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
---ไม่พบข้อมูล---
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
1 รับ ท.รัฐวิชญ์ รับอุทธรณ์จำเลยที่ 1 สำเนาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับสำเนาอุทธรณ์.
2 รับ ท.รัฐวิชญ์ รับอุทธรณ์จำเลยที่ 2 สำเนาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับสำเนาอุทธรณ์.

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---