ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

รายละเอียดข้อมูลคดีที่ฟ้อง

คดีหมายเลขดำที่ :   /    วันที่ฟ้อง :     คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา : 

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
2 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด เหตุที่เลื่อน
1 17/03/2557 08.30 สอบคำให้การ
2 26/05/2557 09.00 912 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
3 09/06/2557 13.30 912 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
4 21/05/2558 09.00 911 สืบพยานโจทก์
5 21/05/2558 13.30 911 สืบพยานโจทก์
6 22/05/2558 09.00 911 สืบพยานโจทก์
7 22/05/2558 13.30 911 สืบพยานโจทก์
8 26/05/2558 09.00 911 สืบพยานโจทก์
9 26/05/2558 13.30 911 สืบพยานโจทก์
10 27/05/2558 09.00 911 สืบพยานจำเลย
11 27/05/2558 13.30 911 สืบพยานจำเลย
12 28/05/2558 09.00 911 สืบพยานจำเลย
13 28/05/2558 13.30 911 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
14 29/05/2558 09.00 911 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
15 29/05/2558 13.30 911 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
16 29/07/2558 09.00 911 ฟังคำพิพากษา
17 28/09/2559 10.00 911 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
18 19/06/2560 09.30 911 นัดพร้อม
19 28/02/2561 09.30 911 ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล ไฟล์คำสั่ง
---ไม่พบข้อมูล---
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
---ไม่พบข้อมูล---
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
1 รับ ท.กัญญาณัฐ รับเป็นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 สำเนาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับสำเนาอุทธรณ์.
2 รับ ท.กัญญาณัฐ รับเป็นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 สำเนาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับสำเนาอุทธรณ์.

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---