ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

รายละเอียดข้อมูลคดีที่ฟ้อง

คดีหมายเลขดำที่ :   /    วันที่ฟ้อง :     คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา : 

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
2 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
4 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
6 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
8 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
10 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
12 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
14 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
16 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
18 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
20 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
22 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
24 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
26 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
28 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
30 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
32 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
34 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
36 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
38 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
40 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
42 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
44 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
46 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
48 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
50 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
52 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
54 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
56 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
58 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
60 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
62 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
64 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
66 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
68 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
70 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
72 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
74 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
76 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
78 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
80 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
82 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
84 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
86 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
88 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
90 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
92 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
94 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
96 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
98 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
100 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
102 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
104 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด เหตุที่เลื่อน
1 09/04/2557 08.30 สอบคำให้การ
2 29/04/2557 09.00 905 ไต่สวน
3 02/05/2557 10.00 905 ฟังคำสั่ง
4 09/06/2557 13.30 707 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
5 07/07/2557 09.00 707 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
6 02/06/2558 13.30 807 สืบพยานโจทก์
7 02/06/2558 09.00 807 สืบพยานโจทก์
8 03/06/2558 13.30 807 สืบพยานโจทก์
9 03/06/2558 09.00 807 สืบพยานโจทก์
10 04/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย
11 04/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย
12 05/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย
13 05/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย
14 16/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย
15 16/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย
16 17/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
17 17/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
18 18/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย
19 18/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย
20 19/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
21 19/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
22 23/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย
23 23/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย
24 28/07/2558 13.30 807 นัดพร้อม
25 23/09/2558 13.30 807 นัดพร้อม
26 04/12/2558 13.30 807 นัดพร้อม
27 25/02/2559 13.30 807 นัดพร้อม
28 18/04/2559 13.30 807 นัดพร้อม
29 30/05/2559 13.30 807 นัดพร้อม
30 01/08/2559 13.30 807 นัดพร้อม
31 18/10/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
32 18/10/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
33 08/11/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
34 08/11/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
35 09/11/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
36 09/11/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
37 10/11/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
38 10/11/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
39 01/12/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
40 01/12/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
41 08/12/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
42 08/12/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
43 23/01/2560 09.00 807 นัดตรวจความพร้อมของคู่ความ
44 06/07/2560 09.00 807 สืบพยานจำเลย
45 06/07/2560 13.30 807 สืบพยานจำเลย
46 13/07/2560 09.00 807 สืบพยานจำเลย
47 13/07/2560 13.30 807 สืบพยานจำเลย
48 20/07/2560 09.00 807 สืบพยานจำเลย
49 20/07/2560 13.30 807 สืบพยานจำเลย
50 27/07/2560 09.00 807 สืบพยานจำเลย
51 27/07/2560 13.30 807 สืบพยานจำเลย
52 03/08/2560 09.00 807 สืบพยานจำเลย
53 03/08/2560 13.30 807 สืบพยานจำเลย
54 31/10/2560 09.00 807 ฟังคำพิพากษา
55 18/12/2560 09.00 807 ไต่สวน
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล ไฟล์คำสั่ง
---ไม่พบข้อมูล---
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
---ไม่พบข้อมูล---
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
1 รับ ท.เนติพันธ์ จำเลยที่ 99 ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ขยาย รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 99 สำเนาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับสำเนา การส่งหากไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด ในส่วนของจำเลยที่ 10 นั้นไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ศาลขยายให้ จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 10.

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---