ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

รายละเอียดข้อมูลคดีที่ฟ้อง

คดีหมายเลขดำที่ :   /    วันที่ฟ้อง :     คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา : 

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด เหตุที่เลื่อน
1 02/04/2561 08.30 สอบคำให้การ
2 20/04/2561 08.30 เวรชี้ สอบคำให้การ
3 11/06/2561 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
4 20/08/2561 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
5 24/09/2561 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
6 26/11/2561 10.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
7 12/09/2562 09.00 สืบพยานโจทก์
8 12/09/2562 13.30 สืบพยานโจทก์
9 13/09/2562 09.00 สืบพยานโจทก์
10 13/09/2562 13.30 สืบพยานโจทก์
11 24/09/2562 09.00 สืบพยานโจทก์
12 24/09/2562 13.30 สืบพยานโจทก์
13 25/09/2562 09.00 สืบพยานจำเลย
14 25/09/2562 13.30 สืบพยานจำเลย
15 26/09/2562 09.00 สืบพยานจำเลย
16 26/09/2562 13.30 สืบพยานจำเลย
17 27/09/2562 09.00 สืบพยานจำเลย
18 27/09/2562 13.30 สืบพยานจำเลย
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล ไฟล์คำสั่ง
---ไม่พบข้อมูล---
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
---ไม่พบข้อมูล---
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---