ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

รายละเอียดข้อมูลคดีที่ฟ้อง

คดีหมายเลขดำที่ :   อ1033/2561    วันที่ฟ้อง :  30/03/2561   คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา :  มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายฯให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยคนหนึ่งคนใดมีอาวุธเป็นหัวหน้าหรือผู้สั่งการฯ ซ่องโจร ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธ ร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปข่มขืนใจฯ ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
2 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
4 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
เมื่อระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2551 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน จำเลยกับพวกร่วมกันประชุมวางแผน นัดแนะ ระดมจำนวนคนจากบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และจากที่อื่นๆ และตกลงกันบุกรุกอาคารสำนักงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เอ็น บี ที และสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำเลยกับพวกร่วมกันมีอาวุธปืนและอาวุธมีด จำนวนมาก โดยจำเลยทั้งหมดกับพวกได้ร่วมกันทุบทำลายประตูทางเข้าอาคาร ทำลายประตูและหน้าต่างของอาคาร ทำลายโดยตัดสายไฟฟ้าของตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องสุขภัณฑ์ภายในอาคารทั้งสองสำนักงานดังกล่าวและทำลายระบบส่งสัญญาณการออกอากาศของวิทยุโทรทัศน์ซึ่งอยู่ภายในอาคารสำนักงานทั้งสองสำนักงานดังกล่าวจนเสียหายใช้การไม่ได้รวมค่าเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน 612,198.80 บาท เหตุเกิดที่แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210, 215, 364, 365, 358, 309
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด เหตุที่เลื่อน
1 02/04/2561 08.30 สอบคำให้การ
2 20/04/2561 08.30 เวรชี้ สอบคำให้การ
3 11/06/2561 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
4 20/08/2561 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
5 24/09/2561 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
6 26/11/2561 10.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
7 12/09/2562 09.00 สืบพยานโจทก์
8 12/09/2562 13.30 สืบพยานโจทก์
9 13/09/2562 09.00 สืบพยานโจทก์
10 13/09/2562 13.30 สืบพยานโจทก์
11 24/09/2562 09.00 สืบพยานโจทก์
12 24/09/2562 13.30 สืบพยานโจทก์
13 25/09/2562 09.00 สืบพยานจำเลย
14 25/09/2562 13.30 สืบพยานจำเลย
15 26/09/2562 09.00 สืบพยานจำเลย
16 26/09/2562 13.30 สืบพยานจำเลย
17 27/09/2562 09.00 สืบพยานจำเลย
18 27/09/2562 13.30 สืบพยานจำเลย
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล ไฟล์คำสั่ง
3 บัญชีพยาน 18/05/2561
คำร้องขอรวมพิจารณา, คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง 07/08/2561 08/08/2561 รอสั่งวันนัด อนุญาต
2 คำร้องขอถ่าย 20/07/2561 20/07/2561 ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตไว้ในหน้าปกสำนวนแล้ว
2 คำร้องขอถ่าย 03/08/2561
17 คำร้องขอส่งตัวจำเลย, ขอลดค่าปรับ และประกันตัวต่อโดยใช้หลักประกันและสัญญาประกันเดิม 09/04/2561 09/04/2561 ตรวจสอบตัวจำเลยรับตัวไว้ หมายขัง เว้นแต่มีประกัน เพิกถอนหมายจับ นัดพร้อมสอบคำให้การ หมายแจ้งโจทก์ มีเหตุอันสมควรให้ลดค่าปรับผู้ประกัน ให้ปรับจำนวน 3,000 บาท เมื่อชำระแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต่อไปโดยใช้หลักประกันและสัญญาประกันเดิม แจ้งคำสั่งลดค่าปรับให้พนักงานอัยการทราบ ให้จำเลยและผู้ประกันลงชื่อทราบนัดไว้ และให้ผู้ประกันนำหลักประกันมาเปลี่ยนภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 ก่อนวันนัดสอบคำให้การจำเลย มิฉะนั้นให้ผู้ประกันส่งตัวจำเลยคืนศาล./
คำร้องขอคัดถ่ายเอกสาร 18/04/2562 19/04/2562 อนุญาต
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายจับ    
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---