ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

/

คลิกเลือกคำนำหน้าเลขคดี
      ฟ. หมายถึง คดีฟื้นฟู (ยา)
      พ. หมายถึง ฝากขังอาญาทั่วไป
      ฟฟ. หมายถึง ฟื้นฟูยาเสพติด
      พย. หมายถึง ฝากขังยาเสพติด
      ถ้าไม่ระบุหมายถึงค้นหาทั้งหมด
ระบุเลขคดีฝากขังเป็นตัวเลข ถ้าไม่ระบุหมายถึงค้นหาทั้งหมด
ระบุพ.ศ.เลขคดีฝากขังเป็นตัวเลข 4 หลัก เช่น 2549 ถ้าไม่ระบุหมายถึงค้นหาทั้งหมด

ผลการค้นหาคดี

หมายเลขคดีฝากขัง หมายเลขคดีด ผู้ร้อง ผู้ต้องหา ข้อหา