บริการค้นหาข้อมูลคดี

รายละเอียดข้อมูลคดี

คดีหมายเลขดำที่ :   อ973/2556    วันที่ฟ้อง :  14/03/2556   คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา :  ร่วมกันก่อการร้ายโดยใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของหัวหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันทำให้เสียหายของท่าอากาศยานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกกังขัง

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
1 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 1
2 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 2
3 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 3
4 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 4
5 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 5
6 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 6
7 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 7
8 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 8
9 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 9
10 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 10
11 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 11
12 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 12
13 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 13
14 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 14
15 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 15
16 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 16
17 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 17
18 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 18
19 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 19
20 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 20
21 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 21
22 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 22
23 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 23
24 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 24
25 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 25
26 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 26
27 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 27
28 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 28
29 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 29
30 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 30
31 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 31
32 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 57
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด หมายเหตุ
1 25/04/2556 09.00 สอบคำให้การ
2 29/07/2556 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน จำเลยยังแต่งทนายไม่ครบ
3 29/07/2556 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
4 10/10/2556 09.00 913 ไต่สวน
5 16/10/2556 09.00 913 ฟังคำสั่ง จึงให้ยกคำร้อง./
6 02/12/2556 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
7 02/12/2556 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน มีเอกสารจำนวนมากที่โจทก์อ้างขอเลื่อนคดี
8 24/02/2557 09.00 913 ไต่สวน
9 24/02/2557 13.30 913 ไต่สวน
10 28/03/2557 09.00 913 ไต่สวน
11 02/04/2557 09.00 913 ไต่สวน
12 04/04/2557 09.00 913 ไต่สวน
13 04/04/2557 13.30 913 ไต่สวน
14 22/05/2557 09.00 913 ไต่สวน
15 22/05/2557 13.30 913 ไต่สวน
16 23/05/2557 09.00 913 ฟังคำสั่ง
17 26/05/2557 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
18 26/05/2557 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
19 11/08/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
20 11/08/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
21 08/09/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
22 08/09/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
23 08/09/2557 09.00 913 สอบถาม
24 22/09/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
25 22/09/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
26 06/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
27 06/10/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
28 27/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
29 27/10/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
30 10/11/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
31 10/11/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
32 24/11/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
33 24/11/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
34 15/12/2557 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
35 15/12/2557 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
36 30/03/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
37 30/03/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
38 25/05/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
39 25/05/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
40 06/07/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
41 06/07/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
42 13/07/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
43 13/07/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
44 20/07/2558 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน เลื่อน วัตถุพยานหลักฐานทางฝ่ายชำรุด และทล.ที่ 1-6,15,16,31,84 ขอให้โจทก์ส่งวัตถุพยานหลักฐานเข้ามาใหม่
45 20/07/2558 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
46 07/09/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
47 07/09/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
48 12/10/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
49 12/10/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
50 26/10/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
51 26/10/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
52 21/12/2558 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
53 21/12/2558 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
54 01/02/2559 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
55 01/02/2559 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
56 06/06/2559 09.00 913 สอบคำให้การ สอบคำให้การ เฉพาะจำเลยที่ 98 (ใช้ห้องประชุมชั้น 10)
57 11/07/2559 09.00 913 สอบคำให้การ สอบคำให้การ เฉพาะจำเลยที่ 98 (ใช้ห้องประชุมชั้น 10)
58 20/10/2559 09.00 701 สืบพยานโจทก์
59 20/10/2559 13.30 701 สืบพยานโจทก์
60 24/11/2559 09.00 704 สืบพยานโจทก์
61 24/11/2559 13.30 801 สืบพยานโจทก์
62 15/12/2559 09.00 913 สืบพยานโจทก์
63 15/12/2559 13.30 913 สืบพยานโจทก์
64 01/06/2560 09.00 7 04 สืบพยานโจทก์ เลื่อนไปช่วงบ่าย
65 01/06/2560 13.30 913 สืบพยานโจทก์ ถามค้านต่อในนัดหน้า
66 14/09/2560 09.00 913 สืบพยานโจทก์ จำเลยที่ ๒๘ ไม่มาศาล เนื่องจากป่วย
67 14/09/2560 13.30 913 สืบพยานโจทก์
68 01/12/2560 09.00 913 นัดพร้อม
69 01/12/2560 13.30 913 นัดพร้อม
70 09/03/2561 09.00 704 สืบพยานโจทก์ เลื่อนคดีจำเลยมาไม่ครบ
71 09/03/2561 13.30 704 สืบพยานโจทก์
72 30/03/2561 09.00 704 สืบพยานโจทก์ เลื่อนจำเลยมาไม่ครบ
73 30/03/2561 13.30 704 สืบพยานโจทก์
74 25/05/2561 09.00 913 สืบพยานโจทก์ จำเลยป่วยมาไม่ครบ
75 25/05/2561 13.30 913 สืบพยานโจทก์
76 02/11/2561 09.00 801 สืบพยานโจทก์ เลื่อนสำนวนยังไม่กลับจากศาลอุทธรณ์
77 02/11/2561 13.30 801 สืบพยานโจทก์
78 06/02/2562 10.00 801 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
79 13/03/2562 09.00 704 สืบพยานโจทก์
80 13/03/2562 13.30 704 สืบพยานโจทก์ รวมเช้า
81 03/05/2562 09.00 704 สืบพยานโจทก์ เชิญห้องพิจารณา 704
82 03/05/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์ พิจารณาคดีในส่วนของสำนวน อ.973/2556 ส่วนคดีพ่วงอีก 10 สำนวนแยกสืบ
83 15/05/2562 10.00 809 นัดพร้อม
84 11/06/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
85 11/06/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
86 12/06/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
87 12/06/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
88 18/06/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
89 18/06/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
90 19/06/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
91 19/06/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
92 25/06/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
93 25/06/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์ สืบต่อพรุ่งนี้
94 26/06/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
95 26/06/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
96 02/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
97 02/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
98 03/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ สืบพยานต่อในวันที่ 9 กรกฎาคม 62
99 03/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
100 09/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
101 09/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
102 10/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
103 10/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
104 23/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
105 23/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
106 24/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
107 24/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
108 30/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
109 30/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์ ที่อยู่ในการส่งหมายให้พยานผิด เลื่อนคดี
110 31/07/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
111 31/07/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
112 06/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
113 06/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
114 07/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
115 07/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
116 13/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ทนายจำเลยติดเดินทางไปต่างจังหวัดไม่สามารถมาศาลในวันดังกล่าวได้จึงขอนัดสืบในวันที่ 22และ 23 สิงหาคม 2562
117 13/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
118 14/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
119 14/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
120 20/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
121 20/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
122 21/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
123 21/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
124 22/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
125 22/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
126 23/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
127 23/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
128 27/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
129 27/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
130 28/08/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
131 28/08/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
132 01/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
133 01/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
134 02/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
135 02/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
136 03/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
137 03/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
138 04/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
139 04/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
140 08/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ สืบพยานวันพรุงนี้
141 08/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
142 09/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
143 09/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
144 10/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
145 10/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
146 11/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
147 11/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
148 22/10/2562 09.00 0 สืบพยานโจทก์
149 22/10/2562 13.30 0 สืบพยานโจทก์
150 24/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
151 24/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
152 25/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
153 25/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
154 29/10/2562 09.00 911 สืบพยานโจทก์
155 29/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
156 30/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
157 30/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
158 31/10/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
159 31/10/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
160 01/11/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
161 01/11/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
162 19/11/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
163 19/11/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์ สืบต่อพรุ่งนี้
164 20/11/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
165 20/11/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
166 21/11/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์
167 21/11/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
168 22/11/2562 09.00 809 สืบพยานโจทก์ กำหนดวันนัดเพิ่มของพยานโจทก์ใช้วันนัดของจำเลยในวันที่ 3 มีนาคม 2563เป็นสืบโจทก์ แทน
169 22/11/2562 13.30 809 สืบพยานโจทก์
170 03/03/2563 09.00 809 สืบพยานโจทก์ สืบช่วงบ่าย
171 03/03/2563 13.30 809 สืบพยานโจทก์ สืบพยานในวันพรุ่งนี้
172 04/03/2563 09.00 809 สืบพยานโจทก์ พยานพร้อมสืบวันศุกร์
173 04/03/2563 13.30 809 สืบพยานโจทก์
174 05/03/2563 09.00 809 สืบพยานโจทก์
175 05/03/2563 13.30 809 สืบพยานโจทก์
176 06/03/2563 09.00 809 สืบพยานโจทก์
177 06/03/2563 13.30 809 สืบพยานโจทก์
178 12/03/2563 09.00 809 สืบพยานโจทก์
179 12/03/2563 13.30 809 สืบพยานโจทก์
180 13/03/2563 09.00 809 สืบพยานโจทก์
181 13/03/2563 13.30 809 สืบพยานโจทก์
182 19/03/2563 09.00 809 สืบพยานโจทก์ สืบพยานต่อในวันพรุ่งนี้
183 19/03/2563 13.30 809 สืบพยานโจทก์
184 20/03/2563 09.00 809 สืบพยานโจทก์
185 20/03/2563 13.30 809 สืบพยานโจทก์
186 26/03/2563 09.00 809 สืบพยานโจทก์
187 26/03/2563 13.30 809 สืบพยานโจทก์
188 27/03/2563 09.00 809 สืบพยานโจทก์
189 07/05/2563 09.00 801 สืบพยานโจทก์
190 07/05/2563 13.30 801 สืบพยานโจทก์ รวมเช้า
191 08/05/2563 09.00 801 สืบพยานโจทก์
192 08/05/2563 13.30 801 สืบพยานโจทก์
193 14/05/2563 13.30 801 สืบพยานโจทก์
194 14/05/2563 09.00 801 สืบพยานโจทก์
195 15/05/2563 13.30 801 สืบพยานโจทก์
196 15/05/2563 09.00 801 สืบพยานโจทก์
197 21/05/2563 09.00 809 สืบพยานโจทก์
198 21/05/2563 13.30 809 สืบพยานโจทก์
199 22/05/2563 09.00 809 สืบพยานจำเลย
200 22/05/2563 13.30 809 สืบพยานจำเลย
201 28/05/2563 09.00 809 สืบพยานจำเลย
202 28/05/2563 13.30 809 สืบพยานจำเลย
203 29/05/2563 09.00 809 สืบพยานจำเลย
204 29/05/2563 13.30 809 สืบพยานจำเลย
205 04/06/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย รับข้อเท็จจริงพยานได้
206 04/06/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
207 05/06/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
208 05/06/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
209 11/06/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
210 11/06/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
211 12/06/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
212 12/06/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
213 18/06/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
214 18/06/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
215 19/06/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
216 19/06/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
217 25/06/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย รับข้อเท็จจริงพยาน
218 25/06/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
219 26/06/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
220 26/06/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
221 09/07/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
222 09/07/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย รับข้อเท็จจริง
223 10/07/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
224 10/07/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย รับข้อเท็จจริง
225 16/07/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
226 16/07/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
227 17/07/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
228 17/07/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
229 23/07/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
230 23/07/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
231 24/07/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย รวมเช้า
232 24/07/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
233 29/07/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย รวมเช้า
234 29/07/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
235 30/07/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย รวมเช้า
236 30/07/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
237 31/07/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
238 31/07/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
239 06/08/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย รวมเช้า
240 06/08/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
241 20/08/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย รวมเช้า
242 20/08/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
243 21/08/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
244 21/08/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย รับข้อเท็จจริงได้
245 27/08/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย รวมเช้า
246 27/08/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
247 28/08/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
248 28/08/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
249 01/10/2563 09.00 911 สืบพยานจำเลย เลื่อนคดีเนื่องจากพยานโจทก์ติดราชการ และศาลติดพิจารณาคดีอื่นซึ่งนัดไว้ก่อนแล้ว/.
250 01/10/2563 13.30 911 สืบพยานจำเลย
251 02/10/2563 09.00 911 สืบพยานจำเลย
252 02/10/2563 13.30 911 สืบพยานจำเลย
253 08/10/2563 09.00 911 สืบพยานจำเลย
254 08/10/2563 13.30 911 สืบพยานจำเลย
255 22/10/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
256 22/10/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
257 29/10/2563 09.00 911 สืบพยานจำเลย
258 29/10/2563 13.30 911 สืบพยานจำเลย
259 30/10/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
260 30/10/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
261 04/12/2563 09.00 911 สืบพยานจำเลย
262 04/12/2563 13.30 911 สืบพยานจำเลย
263 17/12/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
264 17/12/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
265 18/12/2563 09.00 801 สืบพยานจำเลย
266 18/12/2563 13.30 801 สืบพยานจำเลย
267 24/12/2563 09.00 911 สืบพยานจำเลย
268 24/12/2563 13.30 911 สืบพยานจำเลย สืบโจทก์ไม่เสร็จ
269 25/12/2563 09.00 911 สืบพยานจำเลย
270 25/12/2563 13.30 911 สืบพยานจำเลย
271 26/10/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์ พยานขอจัดเรียงคำถอดเทปซีดีให้เรียบร้อยเนื่องจากมีจำนวนมาก ขอสืบในวันพรุ่งนี้ ศาลอนุญาต
272 26/10/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
273 27/10/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์ เก็บสถิติรวมกับช่วงบ่าย
274 27/10/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
275 28/10/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์ เก็บสถิติรวมกับช่วงบ่าย
276 28/10/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
277 29/10/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์
278 29/10/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์ เก็บสถิติรวมกับช่วงเช้า
279 02/11/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์
280 02/11/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
281 03/11/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์
282 03/11/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
283 04/11/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์ เก็บสถิติรวมกับช่วงบ่าย
284 04/11/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
285 05/11/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์
286 05/11/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
287 09/11/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์
288 09/11/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
289 10/11/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
290 10/11/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
291 11/11/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์
292 11/11/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
293 12/11/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์
294 12/11/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์ สืบพยานในนัดหน้า
295 16/11/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
296 16/11/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์ วันนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 7,8,9,14 และ 15 โจทก์ขอให้เป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ เนื่องจากมีพยานเพิ่่มเติมศาลอนุญาต
297 17/11/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
298 17/11/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์ สืบพยานต่อในวันพรุ่งนี้
299 18/11/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์ สืบพยานต่อในนัดหน้า
300 18/11/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
301 07/12/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์ สืบพยานต่อพรุ่งนี้
302 07/12/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
303 08/12/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์ สืบต่อพรุ่งนี้
304 08/12/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
305 09/12/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
306 09/12/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์
307 14/12/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์
308 14/12/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์ ต่อบ่าย
309 15/12/2564 13.30 809 สืบพยานโจทก์ สืบจำเลยในวันที่ 18 มกราคม 65
310 15/12/2564 09.00 809 สืบพยานโจทก์
311 16/12/2564 13.30 809 สืบพยานจำเลย
312 16/12/2564 09.00 809 สืบพยานจำเลย
313 17/12/2564 13.30 809 สืบพยานจำเลย
314 17/12/2564 09.00 809 สืบพยานจำเลย
315 18/01/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
316 18/01/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย ทนายจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเนื่องจากป่วย
317 19/01/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
318 19/01/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย
319 20/01/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
320 20/01/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย
321 21/01/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
322 21/01/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย
323 25/01/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
324 25/01/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย รอจำเลยที่ 4 แต่งตั้งทนายเข้ามาในคดี เนื่องจากทนายจำเลยคนเก่าติดไวรัส 2019
325 26/01/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
326 26/01/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย
327 27/01/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
328 27/01/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย พยานติดธุระในช่วงเช้า เลื่อนไปสืบพยานในช่วงบ่าย
329 28/01/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
330 28/01/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย
331 01/02/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
332 01/02/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย ต่อบ่าย
333 02/02/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
334 02/02/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย
335 03/02/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
336 03/02/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย
337 04/02/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
338 04/02/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย
339 08/02/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
340 08/02/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย สืบพยานจำเลยในวันพรุ่งนี้
341 09/02/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
342 09/02/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย
343 10/02/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
344 10/02/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย ต่อบ่าย
345 11/02/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
346 11/02/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย
347 22/02/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
348 22/02/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย ต่อบ่าย
349 23/02/2565 13.30 809 สืบพยานจำเลย
350 23/02/2565 09.00 809 สืบพยานจำเลย เก็บสถิติรวมกับช่วงบ่าย
351 17/11/2565 13.30 0 สืบพยานจำเลย
352 17/11/2565 09.00 0 สืบพยานจำเลย
353 18/11/2565 13.30 0 สืบพยานจำเลย
354 18/11/2565 09.00 0 สืบพยานจำเลย
355 22/11/2565 13.30 0 สืบพยานจำเลย
356 22/11/2565 09.00 0 สืบพยานจำเลย
357 23/11/2565 13.30 0 สืบพยานจำเลย
358 23/11/2565 09.00 0 สืบพยานจำเลย
359 21/12/2565 13.30 0 สืบพยานจำเลย
360 21/12/2565 09.00 0 สืบพยานจำเลย
361 22/12/2565 13.30 0 สืบพยานจำเลย
362 22/12/2565 09.00 0 สืบพยานจำเลย
363 17/01/2566 13.30 0 สืบพยานจำเลย
364 17/01/2566 09.00 0 สืบพยานจำเลย
365 18/01/2566 13.30 0 สืบพยานจำเลย
366 18/01/2566 09.00 0 สืบพยานจำเลย
367 19/01/2566 13.30 0 สืบพยานจำเลย
368 19/01/2566 09.00 0 สืบพยานจำเลย
369 20/01/2566 13.30 0 สืบพยานจำเลย
370 20/01/2566 09.00 0 สืบพยานจำเลย
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล
1 ระบุบัญชีพยานเพิ่มเติม บัญชีพยานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 09/08/2556 13/08/2556 เสนอวันนี้ อนุญาต สำเนาให้จำเลยทั้งเก้าสิบหกคน, เสนอวันนี้ สำเนาให้อีกฝ่าย (จำเลยทั้งเก้าสิบหกคน) รับรวม 146 อันดับ
2 คำร้องขอถ่าย 09/07/2563 อนุญาต (ถ่ายแล้ว)
3 คำร้องขอถ่าย(คัดลอก DVD) 21/09/2563 23/09/2563 อนุญาต
4 คำร้องขอถ่าย 22/10/2563 อนุญาต
5 คำร้องขอให้ พนง.สอบสวนซึ่งเป็นคณะทำงานกับ พนง.อัยการดำเนินตรวจสอบพยานฯ 08/09/2564 อนุญาต
6 คำร้องขอรายงานตัวต่อศาล 18/04/2556 18/04/2556 วันนี้ นายสนธิ ลิ้มทองกุล จำเลยที่ ๒ มารายงานตัวต่อศาลแล้ว จึงให้ตรวจคืนหลักประกัน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ที่วางไว้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๕๖ ให้แก่จำเลยที่ ๒/
7 ขอรายงานตัว 27/05/2556
8 คำร้องขอรายงานตัว 04/06/2556
9 คำร้องขอรายงานตัวต่อศาล 26/07/2556 26/07/2556 ตรวจสอบหลักฐานแล้วเป็นจำเลยจริง รับรายงานตัวไว้ รวมสำนวน
10 คำร้อง ขอรายงานตัว 01/08/2556
11 คำร้องขอรายงานตัวส 02/09/2556
12 คำร้องขอรายงานตัว 04/09/2556
13 คำร้องขอรายงานตัว ล.55 06/02/2560 รับรายงานตัว รวมสำนวนไว้
14 คำร้องขอรายงานตัว ล.51 29/03/2560
15 คำร้องขอรายงานตัว ล.77 10/04/2560 10/04/2560 สอบแล้วเห็นจำเลยที่77จริงให้ลงชื่อ
16 คำร้องขอรายงานตัว ล.18 10/04/2560 10/04/2560 สอบแล้วเป็นบุคคลเดียว ล.18
17 คำร้องรายงานตัวจำเลยที่ 58 14/07/2560 14/07/2560 รับรายงานตัวตามกำหนดที่ศาลสั่ง รวม
18 คำร้องขอรายงานตัว จำเลยที่ 23 17/07/2560 17/07/2560 รวม
19 คำร้องขอรายงานตัว จำเลยที่ 85 08/08/2560 08/08/2560 อนุญาตรับรายงานตัวแล้ว
20 คำร้องขอถ่าย 16/08/2560 อนุญาต
21 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 11 09/10/2560 รับรายงานตัว
22 คำร้องขอรายงานตัว ล.55 02/11/2560 02/11/2560 ทราบ อนุญาต
23 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 56 09/01/2561 09/01/2561 รับรายงานตัว
24 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 77 10/01/2561 10/01/2561 รับรายงานตัว
25 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 55 (น.ส.กมลพร วรกุล) 17/01/2561 17/01/2561 จำเลยที่55มารายงานตัวแล้ว,รวม
26 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 46 18/01/2561 18/01/2561 รับรายงานตัวจำเลยที่ 46
27 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 89 05/02/2561 05/02/2561 ทราบ ให้รายงานตัวจำเลยที่89ทราบนัด
28 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 14 (นายประพันธุ์ คูณมี) 06/02/2561 06/02/2561 สอบแล้วรับเป็นจำเลยที่14จริง รับรายงานตัวให้มาศาลตามนัด
29 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 14 23/04/2561 23/04/2561 บุคคลที่อยู่ต่อหน้าศาลเป็นจำเลยคดีนี้จริงรับการรายงานตัว
30 คำร้องขอถ่าย 01/05/2561 อนุญาต
31 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 51(นางจินดารัตน์ ชโยธิน) 23/05/2561 23/05/2561 ทราบ
32 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 4 25/05/2561 25/05/2561 สำนวนมีนัดวันนี้ให้รายงานตัวที่หน้าบัลลังก์
33 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 28 12/06/2561 12/06/2561 ทราบ
34 คำร้องขอรายงานตัว 03/07/2561 03/07/2561 รับรายงานตัว
35 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 7 10/10/2561 ทราบ
36 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 22 22/11/2561 22/11/2561 รับรายงานตัว
37 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 16 14/12/2561 14/12/2561 รับรายงานตัว
38 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 48 11/01/2562 11/01/2562 รับรายงานตัว ล.48
39 คำร้องขอรายงานตัว 30/01/2562 30/01/2562 สอบแล้วจำเลยที่ 12 แถลงว่าเดินทางมารายงานตัวในช่วงบ่ายขชองวันที่ 29/1/62 ตามคำสั่งศาลแล้วแต่เนื่องจากการจราจรติดขัด เพราะมีอุบัตเหตุจึงมารายงานตัวไม่ทันเวลาราชการแต่รับมารายงานตัวในวันนี้แทนรับการรายงานตัวของจำเลยให้จำเลยมาศาลในนัดต่อไป
40 คำร้องขอรายงานตัว ล.11 02/04/2562 02/04/2562 รับรายงานตัว
41 คำร้องขอรายงานตัว 04/04/2562 04/04/2562 รับรายงานตัว
42 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 85 (นายกษิต ภิรมย์) 14/05/2562 14/05/2562 รับรายงานตัว
43 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 7 21/05/2562 21/05/2562 ล.7 มารายงานตัว./
44 คำร้องขอรายงานตัว 29/05/2562 รับรายงานตัว ล .24
45 คำร้องขอถ่าย 28/06/2562
46 คำร้องขอถ่าย 28/06/2562 28/06/2562 อนุญาต/ รับเอกสาร 28 มิ.ย.2562
47 คำร้องขอรายงานตัว (นายสุนันท์ ศรีจันทรา) 13/08/2562
48 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 61 27/08/2562
49 คำร้องรายงานตัว 08/10/2562 08/10/2562 รับรายงานตัวจำเลยที่ 20
50 คำร้องขอรายงานตัว ล.18 15/10/2562 16/10/2562 ทราบ ให้ล.18 ลงลายมือชื่อ
51 คำร้องขอรายงานตัว 15/10/2562 16/10/2562 ทราบ ให้จำเลยที่5 ลงชื่อเป็นหลักฐาน
52 คำร้องขอรายงานตัว ล.23 (นายจำรูญ ณ ระนอง) 15/10/2562
53 คำร้องขอรายงานตัว (นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์) 28/10/2562 30/10/2562 อนุญาต
54 คำร้องขอรายงานตัว 31/10/2562 01/11/2562 อนุญาต
55 คำร้องขอรายงานตัว 06/11/2562 07/11/2562 รวม
56 คำร้องขอรายงานตัว 28/11/2562 28/11/2562 สอบแล้วเป็นจำเลยที่ 12 จริง อนุญาต รับตัวไว้
57 คำร้องขอรายงานตัว 11/12/2562 11/12/2562 รับรายงานตัวแล้ว
58 คำร้องขอรายงานตัว (นายจำรูญ ณ ระนอง) 12/02/2563 12/02/2563 จำเลยที่ 23 มารายงานตัว ตามกำหนดแล้ว
59 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น 09/10/2563 อนุญาต ก942/2557 หนังสือขอถอนอายัดที่ กค662/2563
60 คำร้องขอตรวจสำนวน+เอกสาร (ตรวจ 3 ก.พ.2565) 28/01/2565
61 คำร้องขอรายงานตัวจำเลยที่ 5 (นายสุริยะใส กตะศิลา) 06/03/2561 06/03/2561 รับรายงานจำเลยที่ 5
62 ใบมอบฉันทะ, คำร้องขอคัดถ่าย(ไม่ได้วางค่าธรรมเนียมคัดถ่าย) 08/10/2561 รวม อนุญาต
63 ใบแต่ง ขอยื่นบัญชีระบุพยาน 24/04/2556
64 ใบมอบ ใบแต่ง คำร้องขอส่งเอกสาร 17/09/2556
65 คำร้องขอคัดถ่าย 18/09/2556
66 คำร้องขอถ่าย 06/06/2560
67 ใบมอบฉันทะ, คำร้องขอเลื่อนนัดพิจารณาฯ 30/10/2561 01/11/2561 รวม สั่งในรายงาน
68 คำร้องขอถ่าย 07/11/2561 09/11/2561 อนุญาต
69 คำร้องขอพิจารณาคดีลับหลังจำเลย 29/05/2562 29/05/2562 กรณีมีเหตุตามกฏหมาย อนุญาต
70 คำร้องขอสืบพยานลับหลัง ล.28 27/06/2562
71 คำร้องขอถ่าย 07/08/2562 ถ่ายแล้ว./13 ส.ค.2562
72 คำร้องขอถ่าย 04/12/2562 อนุญาตตามปกสำนวน
73 คำร้องขอถ่าย 04/12/2563 อนุญาต(ถ่ายแล้ว)
74 ใบวางเงินคัดถ่าย(ยื่นคัดถ่าย บ 911) 09/12/2563
75 คำร้องขอถ่าย 18/04/2565 อนุญาต (ถ่ายแล้ว)
76 คำร้องขอลดค่าปรับ 30/06/2558 10/07/2558 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า กรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง./(เดิมศาลมีคำสั่งลดค่าปรับคงปรับเป็นเงิน 2,000 บาท)
77 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 9 15/11/2561 อนุญาตจ่ายคืน กง.922
78 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 30 14/12/2561 18/12/2561 อนุญาตตามคำสั่งศาลอาญาที่ 67/2561 /.
79 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น 18/02/2562
80 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น 21/02/2562 25/02/2562 อนุญาต ตามคำสั่งศาลอาญาที่ 67/2561 หนังสือแจ้งถอนการอายัดเลขที่ กง 117 ลว 25 ก.พ.2562 จ่ายคืนหลักประกันวันที่ 6 มี.ค.2562
81 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น 28/03/2562 29/03/2562 อนุญาต ตามคำสั่งศาลอาญาที่ 67/61 หนังสือแจ้งเพิกถอนการอายัดที่ กง225/62
82 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (สลากออมสิน) 29/05/2562 31/05/2562 อนุญาต ฯ หนังสือแจ้งถอนอายัดเลขที่ กง 363/62
83 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (สลากออมสิน) 29/05/2562 ยกเลิกคำร้อง ลว.30/5/62
84 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (หนังสือแจ้งถอนอายัด) 20/06/2562 20/06/2562 ตรวจคืนตามระเบียบ หนังสือแจ้งถอนการอายัดเลขที่ กง 418/62 ลว 21/6/62
85 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (โฉนด) 19/08/2562 21/08/2562 อนุญาตฯ หนังสือแจ้งถอนการอายัดเลขที่ กค144/62 ลว.21/8/62
86 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (โฉนด+หนังสือแจ้งถอนอายัด) 30/10/2562 06/11/2562 อนุญาตฯ หนังสือแจ้งถอนอายัด (โฉนด) ที่กค364/62 ลว.6/11/62
87 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (โฉนด) 01/11/2562 08/11/2562 อนุญาตฯ หนังสือแจ้งถอนอายัด (โฉนด) ที่กค369/62 และ ที่กค370/62 ลว.8/11/62
88 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทเงินสด 14/11/2562 14/11/2562 รับรายงานตัว รวมสำนวน
89 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (สมุดเงินฝากประจำ) 21/11/2562 22/11/2562 ใบแจ้งความ อนุญาตฯ หนังแจ้งถอนอายัด (สมุดเงินฝากธนาคาร) ที่กค 420/62
90 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (สลากออมสิน+หนังสือแจ้งถอนอายัด) 10/03/2563 12/03/2563 อนุญาตฯ หนังสือแจ้งถอนอายัด ที่กค 204/63
91 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (สมุดเงินฝากธนาคาร+หนังสือแจ้งถอนอายัด) 18/03/2563 19/03/2563 อนุญาตฯ หนังสือแจ้งถอนอายัด ที่กค212/63
92 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทเงินสด 05/10/2564
93 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (โฉนดที่ดิน+หนังสือแจ้งถอนอายัด) 28/12/2564 อนุญาตตามคำสั่งศาลอาญาที่ 107/64 ก 159/60 หนังสือแจ้งถอนอายัด กค 25/2565
94 คำร้อง (ขอยกเลิกการถอนประกัน) 05/01/2565 แจ้งประสงค์ยกเลิก คำร้อง ขอยกเลิกการถอนประกัน 7 ม.ค. 65
95 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (โฉนด+หนังสือแจ้งถอนอายัด) 07/01/2565 อนุญาตตามคำสั่งศาลอาญาที่ 107/64 ก 81/61 หนังสือแจ้งถอนอายัด กค 24/2565
96 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (สลากออมสิน+หนังสือแจ้งถอนอายัด) 30/05/2565 อนุญาตตามคำสั่งศาลอาญาที่ 107/64 ก 1546/62 หนังสือแจ้งถอนอายัด กค 233/65 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 65
97 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (สมุดฝากเงินธนาคาร+หนังสือแจ้งถอนอายัด) 31/05/2565 อนุญาตตามคำสั่งศาลอาญาที่ 107/64 ก 1604/61 หนังสือแจ้งถอนอายัด กค 234/65 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 65
98 คำร้องขอรายงานตัว 20/06/2565
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 01/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   31/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุเกิน 20 ปี เกี่ยวข้องกับ โดยเแน และอยู่บ้านเรือนเดียวกัน ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   08/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุเกิน 20 ปี เกี่ยวข้องกับ โดยเแน และอยู่บ้านเรือนเดียวกัน ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 23/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   08/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   23/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุเกิน 20 ปี เกี่ยวข้องกับ โดยเแน และอยู่บ้านเรือนเดียวกัน ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   08/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   01/04/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุเกิน 20 ปี เกี่ยวข้องกับ โดยเแน และอยู่บ้านเรือนเดียวกัน ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   30/03/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   01/09/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   01/09/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   08/09/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   ไปรษณีย์ 24/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 01/06/2558  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 10/06/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุเกิน 20 ปี เกี่ยวข้องกับ โดยเป็น และอยู่บ้านเรือนเดียวกัน ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   01/06/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   02/06/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   08/06/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ นางสุภนา ขาลพันธ์ ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   20/05/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 06/08/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   05/05/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ ป้าแป๋ว แจ้งว่าไปถ่ายภาพยนต์ที่เกาหลี ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 14/05/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 09/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 14/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 18/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 17/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 14/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 09/03/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 09/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 03/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 18/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 09/01/2562  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2557  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 14/01/2557  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/03/2557  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 22/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 20/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 02/03/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 20/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่ยอมรับ
หมายนัด   ไปรษณีย์ 16/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 04/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 27/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 01/03/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 28/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 06/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 20/02/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีเลขที่ตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีเลขที่ตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/11/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 27/11/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง   ไปรษณีย์  
หมายแจ้งคำสั่ง    
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
1 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น อุทธรณ์คำสั่งคำร้องขอให้ศษลส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 25/06/2561 รับ 20/09/2561 28/12/2561 06/02/2562 06/02/2562 พิพากษายืน.

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

คำสั่งประกัน

เลขที่ประกัน คดีฝากขัง คดีหมายเลขดำที่ ชื่อ/ชื่อสกุลผู้ต้องหา/จำเลย อนุญาต/ไม่อนุญาต
3260/2564 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
27/2563 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4323/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3917/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3728/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3680/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3679/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3676/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3656/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2407/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2364/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2227/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2077/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
1719/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1645/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1435/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
976/2562 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6099/2561 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5616/2561 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5551/2561 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
5551/2561 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
4627/2561 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4321/2561 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3450/2561 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3445/2561 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3444/2561 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2507/2561 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
356/2561 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
5903/2560 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5118/2560 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3488/2560 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2932/2560 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2926/2560 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2790/2560 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2621/2560 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1015/2560 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
458/2560 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
255/2560 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5544/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3737/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3074/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2795/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2694/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2559/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2342/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1930/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1908/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1874/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1582/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1491/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1132/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
742/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
537/2559 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6367/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5538/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5063/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4880/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4615/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3992/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3971/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3112/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2138/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2093/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2065/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2022/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1397/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
1189/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
860/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
753/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
576/2558 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6774/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6752/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6410/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6346/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6331/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5537/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4943/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4913/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4529/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4006/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3215/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
3141/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3090/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3090/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2829/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2813/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
2810/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย ไม่อนุญาต
2810/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย ไม่อนุญาต
2733/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2150/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2085/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1926/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1918/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1783/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1155/2557 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
7935/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
7934/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
7863/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
7681/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
7375/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
7221/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
7221/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
7221/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
7064/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
7064/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6951/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6768/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
6593/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6534/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6507/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6504/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6499/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
6309/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5378/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5377/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5151/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5097/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5096/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4930/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
3924/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย ไม่อนุญาต
3564/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2911/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2785/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2752/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2751/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2747/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2723/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2723/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2723/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2717/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2686/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2656/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2655/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2654/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2653/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2652/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2369/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2190/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2189/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1996/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1810/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1809/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1715/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1714/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1713/2556 อ973/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต