บริการค้นหาข้อมูลคดี

รายละเอียดข้อมูลคดี

คดีหมายเลขดำที่ :   อ626/2557    วันที่ฟ้อง :  14/03/2557   คดีหมายเลขแดงที่ :   อ2405/2558   วันที่ออกแดง :  29/07/2558
ข้อหา :  ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ร่วมกันมีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
1 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 1
2 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 2
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำพิพากษา
พิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘,๓๗๑ ประกอบมาตรา ๘๓ จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบ มาตรา ๘๖, ๓๗๑ ประกอบมาตรา ๘๓ จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง, ๗๒ วรรคสาม ๗๒ ทวิ วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และจำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ วรรคสอง อีกบทหนึ่ง การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๑๕ ปี ฐานเป็นผู้สนับสนุนฆ่า ผู้อื่นโดยเจตนา ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๑๐ ปี ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ใบอนุญาต จำคุกคนละ ๒ ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองฯ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่มีเหตุสมควร เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุกคนละ ๓ ปี และฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ปรับจำเลยที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาทฐานร่วมกันมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองฯโดยไม่ได้ รับใบอนุญาตและฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำเลยที่๒ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต คงจำคุก ๑ ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต คงจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน ฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต คงปรับ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท ทางนำสืบของจำเลยทั้งสอง เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๑๐ ปี ฐานเป็นผู้สนับสนุนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา คงจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๖ ปี ๘ เดือน ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๑ ปี ๔ เดือน ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองฯ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำนด ๒ ปี รวมจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๑๓ ปี ๔ เดือน และจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๘ ปี ๑๔ เดือน และปรับ ๕๐๐ บาท หากจำเลยที่ ๒ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙,๓๐ ริบหัวกระสุนปืน ๑ หัวอาวุธปืน ๑ กระบอกและเครื่องกระสุนปืน ๖ นัดของกลาง./
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด หมายเหตุ
1 17/03/2557 08.30 สอบคำให้การ
2 26/05/2557 09.00 912 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
3 09/06/2557 13.30 912 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
4 21/05/2558 09.00 911 สืบพยานโจทก์
5 21/05/2558 13.30 911 สืบพยานโจทก์
6 22/05/2558 09.00 911 สืบพยานโจทก์
7 22/05/2558 13.30 911 สืบพยานโจทก์
8 26/05/2558 09.00 911 สืบพยานโจทก์
9 26/05/2558 13.30 911 สืบพยานโจทก์
10 27/05/2558 09.00 911 สืบพยานจำเลย
11 27/05/2558 13.30 911 สืบพยานจำเลย
12 28/05/2558 09.00 911 สืบพยานจำเลย
13 28/05/2558 13.30 911 สืบพยานจำเลย
14 29/05/2558 09.00 911 สืบพยานจำเลย
15 29/05/2558 13.30 911 สืบพยานจำเลย
16 29/07/2558 09.00 911 ฟังคำพิพากษา
17 28/09/2559 10.00 911 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
18 19/06/2560 09.30 911 นัดพร้อม จำเลยที่ 1 ไม่ได้แสดงตนเมื่อยื่นฎีกา
19 28/02/2561 09.30 911 ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล
1 คำร้องขอถ่าย 10/08/2558 คัดถ่ายแล้ว 14/09/58
2 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 25/08/2558 26/08/2558 อนุญาตถึงวันที่ 29 กันยายน 2558
3 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 24/09/2558 25/09/2558 อนุญาตถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558
4 คำร้องขอถ่าย 24/09/2558 คัดถ่ายแล้ว 01/10/58
5 คำร้องขอถ่าย 06/10/2559 คัดถ่ายแล้ว 17/11/59
6 คำร้องขอขยายฎีกา 21/10/2559 26/10/2559 อนุญาตถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559.
7 คำร้องขอขยายฎีกา 23/11/2559 24/11/2559 เสนอวันนี้ อนุญาตถึง 28 ธันวาคม 2559.
8 คำร้องขอส่งตัวจำเลยคืนต่อศาล 27/02/2560 27/02/2560 สอบจำเลยที่ 2 แล้วยืนยันว่าเป็นจำเลยที่ 2 ในคดีนี้จริง และประสงค์จะรับโทษตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ รับตัวจำเลยที่ 2 ไว้ ออกหมายจำคุกและกักขังเมื่อคดีถึงที่สุด ตามผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.
9 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 17/09/2558 18/09/2558 อนุญาตถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
10 คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์จำเลยที่ 1 26/10/2558 26/10/2558 ท.กัญญาณัฐ รับอุทธรณ์แก้ไขเพิ่มเติมของจำเลยที่ 1 สำเนาให้โจทก์แก้. (โจทก์รับสำเนาแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์จำเลยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559.)
11 คำร้องขอถ่าย 28/09/2559 คัดถ่ายแล้ว 17/11/59
12 คำร้องขอถ่าย 03/10/2559 คัดถ่ายแล้ว 17/11/59
13 คำร้องขอขยายฎีกา 22/12/2559 23/12/2559 เสนอวันนี้ อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาถึงวันที่ 26 มกราคม 2560.
14 คำร้องขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด 20/03/2560 21/03/2560 จัดการให้.
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/08/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/08/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/08/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/08/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/08/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/08/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/08/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/08/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   13/05/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   ไปรษณีย์ 27/01/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 22/01/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 24/01/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 24/01/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 24/01/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 12/03/2561  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
1 รับ ท.กัญญาณัฐ รับเป็นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 สำเนาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับสำเนาอุทธรณ์.
2 รับ ท.กัญญาณัฐ รับเป็นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 สำเนาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับสำเนาอุทธรณ์.

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
1 1 อุทธรณ์ จำเลย 20/10/2558  
1 2 อุทธรณ์ ,ใบมอบ จำเลย 18/11/2558  

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
1 1 โจทก์รับสำเนาอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 สำเนาอุทธรณ์ 09/12/2558 รับหมาย 24/12/2558
1 2 โจทก์รับสำเนาอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 สำเนาอุทธรณ์ 05/01/2559 รับหมาย 20/01/2559

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
1 1 ฎีกา จำเลย 16/12/2559  

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
1 3 โจทก์ สำเนาอุทธรณ์ 21/12/2559 รับหมาย 05/01/2560

คำสั่งประกัน

เลขที่ประกัน คดีฝากขัง คดีหมายเลขดำที่ ชื่อ/ชื่อสกุลผู้ต้องหา/จำเลย อนุญาต/ไม่อนุญาต
5100/2559 พ.3091/2556 อ626/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5011/2559 พ.3091/2556 อ626/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย ไม่อนุญาต
1418/2557 พ.3091/2556 อ626/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
111/2557 พ.3091/2556 อ626/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
7940/2556 พ.3091/2556 อ626/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
7914/2556 พ.3091/2556 อ626/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต