บริการค้นหาข้อมูลคดี

รายละเอียดข้อมูลคดี

คดีหมายเลขดำที่ :   อ1033/2561    วันที่ฟ้อง :  30/03/2561   คดีหมายเลขแดงที่ :   อ303/2563   วันที่ออกแดง :  12/02/2563
ข้อหา :  มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายฯให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยคนหนึ่งคนใดมีอาวุธเป็นหัวหน้าหรือผู้สั่งการฯ ซ่องโจร ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธ ร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปข่มขืนใจฯ ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
1 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 1
2 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 2
3 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 3
4 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 4
5 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 5
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำพิพากษา
พิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ วรรคสาม (เดิม) จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ วรรคสอง (เดิม) และจำเลยท้ังห้ามีความผิด ตามมาตรา ๓๐๙ วรรคสอง (เดิม), ๓๕๘ (เดิม), ๓๕๘ (เดิม), ๓๖๕ (๑) (๒) (๓) (เดิม) ประกอบมาตรา ๓๖๔ (เดิม), ๘๓ การกระทำของจำเลยทั้งห้าเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษ ฐานร่วมกันบุกรุกสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นในเวลากลางคืนโดยขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๕ (๑) (๒) (๓) (เดิม) ประกอบมาตรา ๓๖๔ (เดิม) เพียงบทเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๒ ปี จำคุกจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ คนละ ๑ ปี ส่วนที่โจทก์ขอให้ริบของกลาง ศาลในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.๔๔๘๖/๒๕๕๑ คดีอาญา หมายเลขแดงที่ อ.๔๕๐๔/๒๕๕๓ ของศาลอาญา พิพากษาให้ริบแล้ว จึงไม่ต้องสั่้งเรื่องนี้อีก ยกฟ้อง ฐานร่วมกันเป็นซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๐ ประกอบมาตรา ๘๓ และคำขออื่นให้ยก./
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด หมายเหตุ
1 02/04/2561 08.30 สอบคำให้การ
2 20/04/2561 08.30 เวรชี้ สอบคำให้การ
3 11/06/2561 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ทนายจำเลยขอเลื่อนตรวจสอบพยานเอกสาร
4 20/08/2561 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน โจทก์ขอรวมการพิจารณา เลื่อนนัดไป ๒๔ ก.ย.๒๕๖๑
5 24/09/2561 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
6 26/11/2561 10.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
7 12/09/2562 09.00 811 สืบพยานโจทก์ สืบพยานปากนายไพฑูรย์ยังไม่จบคำถามค้านของทนายจำเลยที่ 1 ถามต่อช่วงบ่าย /สถิติรวมช่วงบ่าย
8 12/09/2562 13.30 811 สืบพยานโจทก์ สืบพยานปากไพฑูรย์จนจบปาก สถิติรวมช่วงบ่าย / รับปากนางสาวอำพา แย้มเครือ จ.227 (แยกเก็บ)
9 13/09/2562 09.00 811 สืบพยานโจทก์
10 13/09/2562 13.30 811 สืบพยานโจทก์
11 24/09/2562 09.00 811 สืบพยานโจทก์
12 24/09/2562 13.30 811 สืบพยานโจทก์
13 25/09/2562 09.00 811 สืบพยานจำเลย
14 25/09/2562 13.30 811 สืบพยานจำเลย
15 26/09/2562 09.00 811 สืบพยานจำเลย
16 26/09/2562 13.30 811 สืบพยานจำเลย
17 27/09/2562 09.00 811 สืบพยานจำเลย
18 27/09/2562 13.30 811 สืบพยานจำเลย หมายแจ้งวันนัดให้จำเลยที่ 3 ทราบ (วันนัดสืบพยานจำเลย)
19 02/12/2562 09.00 811 สืบพยานจำเลย
20 02/12/2562 13.30 811 สืบพยานจำเลย
21 09/12/2562 09.00 811 สืบพยานจำเลย
22 09/12/2562 13.30 811 สืบพยานจำเลย
23 12/02/2563 09.00 701 ฟังคำพิพากษา
24 15/07/2564 09.00 808 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นัดล่วงหน้าศาลอุทธรณ์ (ยกเลิกตามประกาศศาลอาญา โควิค)
25 26/08/2564 09.00 808 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มีหนังสือเลื่อนจากศาลอุทธรณ์
26 23/09/2564 09.00 808 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มีหนังสือเลื่อนจากศาลอุทธรณ์
27 17/11/2564 09.00 808 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นัดล่วงหน้าศาลอุทธรณ์
28 10/05/2565 09.00 808 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล
1 บัญชีพยาน 18/05/2561
2 คำร้องขอรวมพิจารณา, คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง 07/08/2561 08/08/2561 รอสั่งวันนัด อนุญาต
3 คำร้องขอถ่าย 19/02/2563
4 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 1 10/03/2563 11/03/2563 -อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563./
5 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 2 01/04/2563 02/04/2563 เสนอวันนี้ อนุญาตถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563/
6 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 05/05/2563 07/05/2563 อนุญาตถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563./
7 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 4 05/06/2563 08/06/2563 อนุญาตถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563./
8 คำร้องขอถ่าย 12/05/2565 ส่งพี่อร
9 คำร้องขอขยายฎีกา ครั้งที่ 1 08/06/2565 09/06/2565 อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาฎีกาถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
10 คำร้องขอรายงานตัว (นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ล.1) 30/10/2562
11 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 3 05/05/2563 07/05/2563 อนุญาตถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563./
12 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 5 09/07/2563 13/07/2563 อนุญาตถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563./
13 อุทธรณ์ ขอพลัดส่งตัวจำเลยที่ 1 09/07/2563 13/07/2563 รวมสั่งในอุทธรณ์ของจำเลยที่1
14 อุทธรณ์ 03/08/2563
15 คำแถลงข้อเท็จจริงของนายยุทธิยง 17/12/2563 18/12/2563 รัคำแถลงการณ์ สำเนาหใ้โจทก์ รวสำนวนส่งศาลอุทธรณ์
16 คำร้องขอถ่าย 20/07/2561 20/07/2561 ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตไว้ในหน้าปกสำนวนแล้ว
17 คำร้องขอถ่าย 03/08/2561
18 คำแถลงแจ้งที่อยู่ใหม่จำเลย 23/03/2565 23/03/2565 อนุญาตแจ้งโจทก์ทราบ.
19 คำร้องขอส่งตัวจำเลย, ขอลดค่าปรับ และประกันตัวต่อโดยใช้หลักประกันและสัญญาประกันเดิม 09/04/2561 09/04/2561 ตรวจสอบตัวจำเลยรับตัวไว้ หมายขัง เว้นแต่มีประกัน เพิกถอนหมายจับ นัดพร้อมสอบคำให้การ หมายแจ้งโจทก์ มีเหตุอันสมควรให้ลดค่าปรับผู้ประกัน ให้ปรับจำนวน 3,000 บาท เมื่อชำระแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต่อไปโดยใช้หลักประกันและสัญญาประกันเดิม แจ้งคำสั่งลดค่าปรับให้พนักงานอัยการทราบ ให้จำเลยและผู้ประกันลงชื่อทราบนัดไว้ และให้ผู้ประกันนำหลักประกันมาเปลี่ยนภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 ก่อนวันนัดสอบคำให้การจำเลย มิฉะนั้นให้ผู้ประกันส่งตัวจำเลยคืนศาล./
20 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น (โฉนด+หนังสือแจ้งถอนอายัด) 31/05/2565 อนุญาตตามคำสั่งศาลอาญาที่ 107/64 ก 600/61 หนังสือแจ้งถอนอายัด กค 258/65 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 65
21 คำร้องขอขยายฎีกา 02/06/2565 02/06/2565 อนุญาตถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/01/2563  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 13/01/2563  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 15/06/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/06/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง (ไปรษณีย์ตอบรับยังไม่กลับมา)
หมายนัด   ไปรษณีย์ 12/06/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/06/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/06/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/06/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 22/07/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 30/07/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 22/07/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 22/07/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/07/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 22/07/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 29/08/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 30/08/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง (ไปรษณีย์ตอบรับยังไม่กลับมา)
หมายนัด   ไปรษณีย์ 30/08/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 28/08/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 30/08/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 31/08/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 30/09/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 29/09/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 30/09/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 29/09/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 30/09/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 30/09/2564  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 27/03/2565  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 30/03/2565  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 28/03/2565  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 28/03/2565  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 27/03/2565  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 28/03/2565  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 29/03/2565  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/01/2563  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/06/2564  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ (ไปรษณีย์ตอบรับยังไม่กลับมา)
หมายนัด   ไปรษณีย์ 28/06/2564  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/06/2564  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 28/08/2564  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ (ไปรษณีย์ตอบรับยังไม่กลับมา)
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/07/2564  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ (ไปรษณีย์ตอบรับยังไม่กลับมา)
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/08/2564  มีผู้อื่นรับแทน บ้านปิด อยู่ระหว่างไปรษณีย์ออกใบแจ้งให้บุคคลตามหมาย มารับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ตอบรับยังไม่กลับมา)
หมายนัด   ไปรษณีย์ 03/08/2564  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 08/09/2564  มีผู้อื่นรับแทน อยู่ระหว่างออกใบแจ้ง ให้ผู้มีชื่อตามหมายมารับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ตอบรับยังไม่กลับมา)
หมายนัด   ไปรษณีย์ 07/09/2564  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 29/09/2564  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์ 29/09/2564  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 30/09/2564  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายจับ    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
1 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น 14/02/2565 ไม่รับ 14/02/2565

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
1 ไม่รับ จำเลยที่1 ไม่ได้มาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ ไม่รับอุทธรณ์ฉบับนี้
2 รับ ยื่นภายในเวลาที่ขยายให้ รับอุทธรณ์ของจำเลยที่1 สำเนาให้โจทก์แก้ การส่งไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด
3 รับ รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่5 สำเนาให้โจทก์แก้ ปิดหมายได้

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
1 1 อุทธรณ์ จำเลย 09/07/2563  
1 2 อุทธรณ์ จำเลย 03/08/2563  
1 3 อุทธรณ์ จำเลย 27/11/2563  

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
1 1 โจทก์รับสำเนาอุทธรณ์ของจำเลยที่1 สำเนาอุทธรณ์ 10/08/2563 รับหมาย 25/08/2563
1 2 โจทก์รับสำเนาอุทธรณ์ของจำเลยที่2 ถึงจำเลยที่5 สำเนาอุทธรณ์ 01/12/2563 รับหมาย 16/12/2563

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

คำสั่งประกัน

เลขที่ประกัน คดีฝากขัง คดีหมายเลขดำที่ ชื่อ/ชื่อสกุลผู้ต้องหา/จำเลย อนุญาต/ไม่อนุญาต
448/2563 พ.338/2561 อ1033/2561 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
448/2563 พ.338/2561 อ1033/2561 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
448/2563 พ.338/2561 อ1033/2561 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
448/2563 พ.338/2561 อ1033/2561 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3677/2562 พ.338/2561 อ1033/2561 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1899/2561 พ.338/2561 อ1033/2561 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
747/2561 พ.338/2561 อ1033/2561 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต